Class PDO classChat

ClassChat jest zrobiona tak jak pozostałe w PDO. Postanowiłem w metodzie protect_chat($p) filtrować wszystko co zostanie wpisane w polu textera, plus dodatkowo zrobiłem cenzurę słów polskich jak i angielskich. Następnie metoda usun() będzie odpowiadać, za usuwanie nadmiernej ilości wpisów np. 50 w późniejszym etapie określę ile. Metoda pisz($text, $user, $pokoj=null, $key=null ) będzie odpowiadać za zapis danych do pliku tekstowego, który będzie wyświetlany w pliku z chatem. Bardzo prosta klasa, lecz na początek będzie użyteczna.

     Do prawidłowego działania potrzebujemy także parę innych plików które będą obsługiwać całość . Pierwszy plik który jest niezbędny to baza_czat.php, w którym będzie następować zapis przesłanych danych przez formularz. Potem następuje odczyt danych, w naszym przypadku, to będą dane z bazy danych wcześniej tam zapisane. Przesłanie tablic post będzie wykonane przez ajax w pliku javascript. Plik my_jquery_chat.js składa się z funkcji function load(), function scrolldol(), function loadPost() . Pierwsza funkcja odpowiada za wczytanie danych z pliku baza_czat.php i odświeżanie danych co 10 sekund przez setInterval(). Druga funkcja odpowiada za pozostawienie wpisów na dolnym poziomie pola wyświetlanego wpisu. Trzecia odpowiada za wysłanie ajax tablicy post jak także za odświeżenie wpisu dodanego przez użytkownika.

 

Licencja Creative Commons
ChatClass.php, baza_czat.php, zarejestrowani.php, my_jquery_chat.js by Adam Berger is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported License.
W oparciu o utwór dostępny pod adresem www.joomla-cms.com.pl

ChatClass.php

include_once basename('databaseClass.php');

class Chat {           public    $text; // dane z tablicy $_POST           public    $user; // dane z tablicy $_POST           public    $pokoj; // dane z tablicy $_POST           public    $key; // dane z tablicy $_POST           public    $trochetresci; // treść do zapisania w bazie lub pliku           private   $db;      /// przypisanie połączenia z PDO                  public function __construct()       {              $this->db = new DBBER();                  }

          ####################################               ####usuwanie danych##########         public function usun()        {           try{                         $this->db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);              $stmt = $this->db->query('SELECT * FROM `'.$this->db->dbprefix().'chat` ORDER BY `u_id` ASC');

                 if($stmt->rowCount()>50) // ilosc wpisow pow usuń                  {                     $del = $this->db->prepare('DELETE FROM `'.$this->db->dbprefix().'chat` ORDER BY `u_id` ASC LIMIT 5');                     ///$del->bindValue(':u_user', "admin", PDO::PARAM_STR);                      /// $stmt->fetchAll();                    return $del->execute();                  }                         $stmt->closeCursor();           }catch(PDOException $e){                   echo 'Połączenie w Chat pisz() nie mogło zostać utw.<br />'.$e->getMessage();                   }                   }                  public function pisz($text, $user, $pokoj=null, $key=null)           {                       $this->text = $this->protect_chat($text);                      $this->user = $this->protect_chat($user);                     $this->pokoj = $this->protect_chat($pokoj);                      $this->key   = $this->protect_chat($key);         try{                $this->usun();  // usun wpisy              if($this->user == 'admin')                    {                   $kolor = '00FF00'; // kolor admina                }else{                   $a = str_shuffle('ABCDEF1234567890');                         $kolor = substr($a,0,6);  // od zera do szesc            }         if(!empty($this->text)){                   $format_time  = date("H:i:s");                      $this->trochetresci = "<div><strong style='color: #".$kolor.";'><b>".$this->user."                  </b> </strong><em style='color: #0000ff;'> (".$format_time.") </em>                  <br /><b style='color: red;'> ".$this->text." </b></div>";                 }            if(isset($this->trochetresci)){                    $stmt = $this->db->prepare('INSERT INTO `'.$this->db->dbprefix().'chat` (`u_chat`, `u_text`, `u_user`, `u_czas`, `u_tajny`, `u_key`) VALUES (                                                                 :u_chat,                                                                 :u_text,                                 :u_user,                                 :u_czas,                                                                 :u_tajny,                                 :u_key)');                             $stmt->bindValue(':u_chat', "Public", PDO::PARAM_STR);                         $stmt->bindValue(':u_text', $this->trochetresci, PDO::PARAM_STR);                         $stmt->bindValue(':u_user', "$this->user", PDO::PARAM_STR);             $stmt->bindValue(':u_czas', "$format_time", PDO::PARAM_STR);                         $stmt->bindValue(':u_tajny', 1, PDO::PARAM_INT);             $stmt->bindValue(':u_key', 12345, PDO::PARAM_INT);                         $ilosc = $stmt->execute();                         $stmt->closeCursor();                      }

                 //$this->get_pisz(); /// zapisz dane                 // $this->usun();  // usun co jakis wiersz         }catch(PDOException $e){                   echo 'Połączenie w Chat pisz() nie mogło zostać utw.<br />'.$e->getMessage();                   }        return $this->trochetresci;                 }      public function protect_chat($p){                          $p = trim(stripslashes(strip_tags($p)));                        $p = htmlentities($p, ENT_QUOTES, "UTF-8");                        $p = htmlspecialchars($p, ENT_NOQUOTES, 'UTF-8');                        $p = nl2br($p);                        $p = stripcslashes($p);                          $p = mb_strtolower($p,'UTF-8');     $list2 = array("huj","chuj","chuja","chujem","chujowi","chujom","chujów","chujach","chujami","chuje","chujowy","chujowa","chujowe","chujowego","chujowej","chujowemu","chujowych","chujowym","chujowymi","chujowi","chujowo","cipa","cipy","cipę","cipęczke","cipie","cip","cipach","cipami","cipom","dojebać","dojebali","dojebaliście","dojebaliśmy","dojebano","dojebał","dojebała","dojebałam","dojebałaś","dojebałem","dojebałeś","dojebało","dojebały","dojebałyście","dojebałyśmy","dojebie","dojebać","dojebiecie","dojebcie","dojebiemy","dojebmy","dojeb","dojebiesz","dojebię","dojebaliby","dojebalibyście","dojebalibyśmy","dojebałby","dojebanoby","dojebałaby","dojebałabym","dojebałabyś","dojebałbym","dojebałbyś","dojebałoby","dojebałyby","dojebałybyście","dojebałybyśmy","dojebawszy","dopierdolić","dopierdolili","dopierdoliliście","dopierdoliliśmy","dopierdolono","dopierdolił","dopierdoliła","dopierdoliłam","dopierdoliłaś","dopierdoliłem","dopierdoliłeś","dopierdoliło","dopierdoliły","dopierdoliłyście","dopierdoliłyśmy","dopierdoli","dopierdolił","dopierdolicie","dopierdolcie","dopierdolimy","dopierdolmy","dopierdol","dopierdolisz","dopierdolę","dopierdoliliby","dopierdolilibyście","dopierdolilibyśmy","dopierdoliłby","dopierdoliłaby","dopierdoliłabym","dopierdoliłabyś","dopierdoliłbym","dopierdoliłbyś","dopierdoliłoby","dopierdoliłyby","dopierdoliłybyście","dopierdoliłybyśmy","dopierdoliwszy","dupa","dupie","dupy","dupie","dupę","dupach","dupom","dup","dupami","fuck","fucker","jebaniec","jebańca","jebańcem","jebańcu","jebańcy","jebańcach","jebańcami","jebańcom","jebańców","jebany","jebana","jebane","jebanego","jebanej","jebanemu","jebanych","jebanym","jebanymi","jebana","jebani","jebnięty","jebnięta","jebnięte","jebniętego","jebniętej","jebniętemu","jebniętych","jebniętym","jebniętymi","jebnięty","jebnięci","kurwa","kurwie","kurwy","kurwy","kurwę","kurew","kurwach","kurwami","kurwom","kurwiszon","kurwiszona","kurwiszonem","kurwiszonie","kurwiszonowi","kurwiszony","kurwiszonach","kurwiszonami","kurwiszonom","kurwiszonów","kurestwo","kurestwa","kurestwem","kurestwie","kurestwu","kurestwach","kurestwami","kurestwom","kurewski","kurewska","kurewskie","kurewskiego","kurewskiej","kurewskiemu","kurewskich","kurewskim","kurewskimi","kurewsky","kurewsko","kurewscy","kurewstwo","kurewstwa","kurewstwem","kurewstwie","kurewstwu","matkojebca","matkojebcy","matkojebcy","matkojebcę","matkojebcach","matkojebcami","matkojebcom","matkojebców","ochujać","ochujali","ochujaliście","ochujaliśmy","ochujał","ochujała","ochujałam","ochujałaś","ochujałem","ochujałeś","ochujało","ochujały","ochujałyście","ochujałyśmy","odpierdolić","odpierdolili","odpierdoliliście","odpierdoliliśmy","odpierdolono","odpierdolił","odpierdoliła","odpierdoliłam","odpierdoliłaś","odpierdoliłem","odpierdoliłeś","odpierdoliło","odpierdoliły","odpierdoliłyście","odpierdoliłyśmy","odpierdoli","odpierdolił","odpierdolicie","odpierdolcie","odpierdolimy","odpierdolmy","odpierdol","odpierdolisz","odpierdolę","odpierdoliliby","odpierdolilibyście","odpierdolilibysmy","odpierdoliłby","odpierdoliłaby","odpierdoliłabym","odpierdoliłabyś","odpierdoliłbym","odpierdoliłbyś","odpierdoliłoby","odpierdoliłyby","odpierdoliłybyście","odpierdoliłybyśmy","odpierdoliwszy","pierdolnicy","pierdolnica","pierdolnice","pierdolnicego","pierdolnicej","pierdolnicemu","pierdolnicych","pierdolnicym","pierdolnicymi","pierdolnic","pierdolony","pierdolona","pierdolone","pierdolonego","pierdolonej","pierdolonemu","pierdolonych","pierdolonym","pierdolonymi","pierdoloni","pierdoleni","pierdolić","pierdolili","pierdoliliście","pierdoliliśmy","pierdolił","pierdoliła","pierdoliłam","pierdoliłaś","pierdoliłem","pierdoliłeś","pierdoliło","pierdoliły","pierdoliłyście","pierdoliłyśmy","pita","pierdoli","pierdolni","pierdolicie","pierdolimy","pierdolisz","pierdolę","pierdol","pierdolcie","pierdolmy","pierdoliliby","pierdoliłby","pizda","pizdy","pizdzie","pizdni","pizdę","pizd","pizdach","pizdami","pizdom","piździe","piździelec","piździelca","piździelcem","piździelcowi","piździelcu","piździelcach","piździelcami","piździelcom","piździelców","piździelcy","podjebać","podjebali","podjebaliście","podjebaliśmy","podjebano","podjebał","podjebała","podjebałam","podjebałaś","podjebałem","podjebałeś","podjebało","podjebały","podjebałyście","podjebałyśmy","podjebie","podjebiń","podjebiecie","podjebcie","podjebiemy","podjebmy","podjeb","podjebiesz","podjebię","podjebaliby","podjebalibyście","podjebalibyśmy ","podjebałby","podjebałaby","podjebałabym","podjebałabyś","podjebałbym","podjebałbyś","podjebałoby","podjebałyby","podjebałybyście","podjebałybyśmy ","podjebawszy","podpierdalać","podpierdalali","podpierdalali¶cie","podpierdalaliśmy","podpierdalano","podpierdalając","podpierdalał","podpierdalała","podpierdalałam","podpierdalałaś","podpierdalałem","podpierdalałeś","podpierdalało","podpierdalały","podpierdalałyście ","podpierdalałyśmy","podpierdala","podpierdalają","podpierdalacie","podpierdalajcie","podpierdalamy","podpierdalajmy","podpierdalaj","podpierdalasz","podpierdalam","podpierdalaliby","podpierdalalibyście","podpierdalalibyśmy","podpierdalałby","podpierdalałaby","podpierdalałabym","podpierdalałabyś","podpierdalałbym","podpierdalałbyś","podpierdalałoby","podpierdalałyby","podpierdalałybyście","podpierdalałybyśmy","podpierdolić","podpierdolili","podpierdoliliście","podpierdoliliśmy","podpierdolono","podpierdolił","podpierdoliła","podpierdoliłam","podpierdoliłaś","podpierdoliłem","podpierdoliłeś","podpierdoliło","podpierdoliły","podpierdoliłyście","podpierdoliłyśmy","podpierdoli","podpierdolą","podpierdolicie","podpierdolcie","podpierdolimy","podpierdolmy","podpierdol","podpierdolisz","podpierdolę","podpierdoliliby","podpierdolilibyście","podpierdolilibyśmy","podpierdoliłby","podpierdolonoby","podpierdoliłaby","podpierdoliłabym","podpierdoliłabyś","podpierdoliłbym","podpierdoliłbyś","podpierdoliłoby","podpierdoliłyby","podpierdoliłybyście","podpierdoliłybyśmy","podpierdoliwszy","pojeb","pojeba","pojebem","pojebowi","pojeby","pojebach","pojebami","pojebom","pojebów","pojebaniec","pojebańca","pojebańcem","pojebańcowi","pojebańcu","pojebańcy","pojebańcach","pojebańcami","pojebańcom","pojebańców","pojebany","pojebana","pojebane","pojebanego","pojebanej","pojebanemu","pojebanych","pojebanym","pojebanymi","pojebaną","pojebani","pokurwiony","pokurwiona","pokurwione","pokurwionego","pokurwionej","pokurwionemu","pokurwionych","pokurwionym","pokurwionymi","pokurwioną","pokurwieni","popierdolić","popierdolili","popierdoliliście","popierdoliliśmy","popierdolił","popierdoliła","popierdoliłam","popierdoliłaś","popierdoliłem","popierdoliłeś","popierdoliło","popierdoliły","popierdoliłyście","popierdoliłyśmy","popierdoli","popierdolą","popierdolicie","popierdolimy","popierdolisz","popierdolę","popierdolony","popierdolona","popierdolone","popierdolonego","popierdolonej","popierdolonemu","popierdolonych","popierdolonym","popierdolonymi","popierdoloną","popierdoleni","przejebany","przejebana","przejebane","przejebanego","przejebanej","przejebanemu","przejebanych","przejebanym","przejebanymi","przejebaną","przepierdolić","przepierdolili","przepierdoliliście","przepierdoliliśmy","przepierdolono","przepierdolił","przepierdoliła","przepierdoliłam","przepierdoliłaś","przepierdoliłem","przepierdoliłeś","przepierdoliło","przepierdoliły","przepierdoliłyście","przepierdoliłyśmy","przepierdoli","przepierdolą","przepierdolicie","przepierdolimy","przepierdolisz","przepierdolę","przepierdoliliby","przepierdolilibyście","przepierdolilibyśmy","przepierdolonoby","przepierdoliłby","przepierdoliłaby","przepierdoliłabym","przepierdoliłabyś","przepierdoliłbym","przepierdoliłbyś","przepierdoliłoby","przepierdoliłyby","przepierdoliłybyście","przepierdoliłybyśmy","przypierdolić","przypierdolili","przypierdoliliście","przypierdoliliśmy","przypierdolono","przypierdolił","przypierdoliła","przypierdoliłam","przypierdoliłaś","przypierdoliłem","przypierdoliłeś","przypierdoliło","przypierdoliły","przypierdoliłyście","przypierdoliłyśmy","przypierdoli","przypierdolą","przypierdolicie","przypierdolcie","przypierdolimy","przypierdolmy","przypierdol","przypierdolisz","przypierdolę","przypierdoliliby","przypierdolilibyście","przypierdolilibyśmy","przypierdolonoby","przypierdoliłby","przypierdoliłaby","przypierdoliłabym","przypierdoliłabyś","przypierdoliłbym","przypierdoliłbyś","przypierdoliłoby","przypierdoliłyby","przypierdoliłybyście","przypierdoliłybyśmy","przypierdoliwszy","rozjebanie","rozjebania","rozjebaniem","rozjebaniu","rozjebać","rozjebali","rozjebaliście","rozjebaliśmy","rozjebano","rozjebał","rozjebała","rozjebałam","rozjebałaś","rozjebałem","rozjebałeś","rozjebało","rozjebały","rozjebałyście","rozjebałyśmy","rozjebie","rozjebią","rozjebiecie","rozjebcie","rozjebiesz","rozjebię","rozjebaliby","rozjebalibyście","rozjebalibyśmy","rozjebałby","rozjebanoby","rozjebałaby","rozjebałabym","rozjebałabyś","rozjebałbym","rozjebałbyś","rozjebałoby","rozjebałyby","rozjebałybyście","rozjebałybyśmy","rozjebawszy","rozjebany","rozjebana","rozjebane","rozjebanego","rozjebanej","rozjebanemu","rozjebanych","rozjebanym","rozjebanymi","rozjebaną","rozjebani","skurwiel","skurwiela","skurwielem","skurwielowi","skurwielu","skurwiele","skurwielach","skurwielami","skurwielom","skurwieli","skurwysyn","skurwysyna","skurwysynem","skurwysynowi","skurwysynie","skurwysynach","skurwysynami","skurwysynom","skurwysynów","skurwysynu","skurwysyński","skurwysyńska","skurwysyńskie","skurwysyńskiego","skurwysyńskiej","skurwysyńskiemu","skurwysyńskich","skurwysyńskim","skurwysyńskimi","skurwysyńską","skurwysyńsc ","skurwysyństwo","skurwysyństwa","skurwysyństwem","skurwysyństwie","skurwysyństwu","skurwysyństw","skurwysyństwach","skurwysyństwami","skurwysyństwom","spierdolić","spierdolili","spierdoliliście","spierdoliliśmy","spierdolono","spierdolił","spierdoliła","spierdoliłam","spierdoliłaś","spierdoliłem","spierdoliłeś","spierdoliło","spierdoliły","spierdoliłyście","spierdoliłyśmy","spierdoli","spierdolą","spierdolicie","spierdolimy","spierdolisz","spierdolę","spierdolcie","spierdol","spierdolmy","spierdalać","spierdalał","spierdalała","spierdalałam","spierdalałaś","spierdalałem","spierdalałeś","spierdalało","spierdalały","spierdalałyście","spierdalałyśmy","spierdala","spierdalaj","spierdalajcie","spierdalajmy","spierdalacie","spierdalamy","spierdalasz","wjebać","wjebali","wjebaliście","wjebaliśmy","wjebano","wjebał","wjebała","wjebałam","wjebałaś","wjebałem","wjebałeś","wjebało","wjebały","wjebałyście","wjebałyśmy","wjebie","wjebią","wjebiecie","wjebiemy","wjebiesz","wjebię","wjebaliby","wjebalibyście","wjebalibyśmy","wjebałby","wjebałaby","wjebałabym","wjebałabyś","wjebałbym","wjebałbyś","wjebałoby","wjebałyby","wjebałybyście","wjebałybyśmy","wjebawszy","wkurwiać","wkurwiali","wkurwialiście","wkurwialiśmy","wkurwiano","wkurwiając","wkurwiał","wkurwiała","wkurwiałam","wkurwiałaś","wkurwiałem","wkurwiałeś","wkurwiało","wkurwiały","wkurwiałyście","wkurwiałyśmy","wkurwia","wkurwiają","wkurwiacie","wkurwiajcie","wkurwiamy","wkurwiajmy","wkurwiaj","wkurwiasz","wkurwiam","wkurwialiby","wkurwialibyście","wkurwialibyśmy ","wkurwianoby","wkurwiałby","wkurwiałaby","wkurwiałabym","wkurwiałabyś","wkurwiałbym","wkurwiałbyś","wkurwiałoby","wkurwiałyby","wkurwiałybyście","wkurwiałybyśmy","wkurwiający","wkurwiająca","wkurwiajace","wkurwiającego","wkurwiającej","wkurwiającemu","wkurwiających","wkurwiającym","wkurwiającymi","wkurwiającą","wkurwić","wkurwili","wkurwiliście","wkurwiliśmy","wkurwiono","wkurwił","wkurwiła","wkurwiłam","wkurwiłaś","wkurwiłem","wkurwiłeś","wkurwiło","wkurwiły","wkurwiłyscie","wkurwiłyśmy","wkurwi","wkurwią","wkurwicie","wkurwimy","wkurwisz","wkurwię","wkurwiliby","wkurwilibyście","wkurwilibyśmy","wkurwiłby","wkurwiłaby","wkurwiłabym","wkurwiłabyą","wkurwiłbym","wkurwiłbyś","wkurwiłoby","wkurwiłybyście","wkurwiłybyśmy","wyjebać","wyjebali","wyjebaliście","wyjebaliśmy","wyjebano","wyjebał","wyjebała","wyjebałam","wyjebałaś","wyjebałem","wyjebałeś","wyjebało","wyjebały","wyjebałyście","wyjebałyśmy","wyjebie","wyjebią","wyjebiecie","wyjebcie","wyjebiemy","wyjebmy","wyjebiesz","wyjebię","wyjebałby","wyjebałaby","wyjebałabym","wyjebałabyś","wyjebałbym","wyjebałbyś","wyjebałoby","wyjebałyby","wypierdalać","wypierdalali","wypierdalaliście","wypierdalaliśmy","wypierdalano","wypierdalając","wypierdalał","wypierdalała","wypierdalałam","wypierdalałaś","wypierdalałem","wypierdalałeś","wypierdalało","wypierdalały","wypierdalałyście","wypierdalałyśmy","wypierdala","wypierdalają","wypierdalacie","wypierdalajcie","wypierdalamy","wypierdalajmy","wypierdalaj","wypierdalasz","wypierdalam","wypierdalałby","wypierdalałaby","wypierdolić","wypierdolili","wypierdoliliście","wypierdoliliśmy","wypierdolono","wypierdolił","wypierdoliła","wypierdoliłam","wypierdoliłaś","wypierdoliłem","wypierdoliłeś","wypierdoliło","wypierdoliły","wypierdoliłyście","wypierdoliłyśmy","wypierdoli","wypierdolą","wypierdolicie","wypierdolcie","wypierdolimy","wypierdolmy","wypierdol","wypierdolisz","wypierdolę","wypierdoliliby","wypierdolilibyście","wypierdolilibyśmy","wypierdoliłby","wypierdoliłaby","wypierdoliłabym","wypierdoliłabyś","wypierdoliłbym","wypierdoliłbyś","wypierdoliłoby","wypierdoliłyby","wypierdoliłybyście","wypierdoliłybyśmy","wypierdoliwszy","zajebać","zajebali","zajebaliście","zajebaliśmy","zajebano","zajebał","zajebała","zajebałam","zajebałaś","zajebałem","zajebałeś","zajebało","zajebały","zajebałyście","zajebałyśmy","zajebie","zajebią","zajebiecie","zajebcie","zajebiemy","zajebiesz","zajeb","zajebię","zajebaliby","zajebalibyście","zajebalibyśmy","zajebałby","zajebałaby","zajebałabym","zajebałąbyś","zajebałbym","zajebałbyś","zajebałoby","zajebałyby","zajebałybyście","zajebałybyśmy","zajebawszy","zakurwić","zakurwili","zakurwiliście","zakurwiliśmy","zakurwił","zakurwiła","zakurwiłam","zakurwiłaś","zakurwiono","zakurwiłem","zakurwiłeś","zakurwiło","zakurwiły","zakurwiłyscie","zakurwiłyśmy","zakurwi","zakurwią","zakurwicie","zakurwimy","zakurwisz","zakurwię","zakurwiliby","zakurwilibyście","zakurwilibyśmy","zakurwiłby","zakurwiłaby","zakurwiłabym","zakurwiłabyś","zakurwiłbym","zakurwiłbyś","zakurwiłoby","zakurwiłyby","zakurwiłybyście","zakurwiłybyśmy","zakurwiwszy","zapierdalać","zapierdalali","zapierdalaliście","zapierdalaliśmy","zapierdalano","zapierdalając","zapierdalał","zapierdalała","zapierdalałam","zapierdalałaś","zapierdalałem","zapierdalałeś","zapierdalało","zapierdalały","zapierdalałyście","zapierdalałyśmy","zapierdala","zapierdalają","zapierdalacie","zapierdalajcie","zapierdalamy","zapierdalajmy","zapierdalaj","zapierdalasz","zapierdalam","zapierdalaliby","zapierdalalibyście","zapierdalalibyśmy","zapierdalałby","zapierdalałaby","zapierdalałabym","zapierdalałabyś","zapierdalałbym","zapierdalałbyś","zapierdalałoby","zapierdalałyby","zapierdalałybyście","zapierdalałybyśmy","zapierdolić","zapierdolili","zapierdoliliście","zapierdoliliśmy","zapierdolono","zapierdolił","zapierdoliła","zapierdoliłam","zapierdoliłaś","zapierdoliłem","zapierdoliłeś","zapierdoliło","zapierdoliły","zapierdoliłyście","zapierdoliłyśmy","zapierdoli","zapierdolą","zapierdolicie","zapierdolcie","zapierdolimy","zapierdolisz","zapierdolę","zapierdoliliby","zapierdolilibyście","zapierdolilibśmy","zapierdoliłby","zapierdolonoby","zapierdoliłaby","zapierdoliłabym","zapierdoliłabyś","zapierdoliłbym","zapierdoliłbyś","zapierdoliłoby","zapierdoliłyby");     $list1 = array("aryan","ass","asshole","bastard","bastards","bitch","bitches","bitching","bitchy","boob","boobie","booby","boobs","boobies","boobys","bullshit","bullshitter","bullshitters","bullshitting","chickenshit","chickenshits","clit","cock","cockhead","cocks","cocksuck","cocksucker","cocksucking","cum","cums","cumming","cunt","cuntree","cuntry","cunts","dipshit","dipshits","dumbfuck","dumbfucks","dumbshit","dumbshits","fag","fags","faggy","faggot","faggots","fuck","fucks","fukk","fukka","fucka","fucke","fucker","fuckers","fucked","fuckin","fucken","fucking","fuckup","fuckups","fuckhead","fuckhed","fuckheads","fuckface","golem","goniff","hebe","hebes","heb","kike","kikes","kunt","kuntree","kuntry","kunts","motherfuck","motherfucker","motherfuckers","motherfucking","motherfuckin","motherfucken","nazi","nigger","niggers","nigga","niggas","niggaz","niggah","niggahs","niggard","niggardly","penis","piss","porn","porno","pornography","pussy","schlimiel","schlimazel","shit","shits","shitty","shitting","shitface","shitfaced","shithead","shithed","shitheads","slut","sluts","slutty","tit","tits","titty","titties","vagina","vaginal","whore","whores","whoring");     $slowa = array_merge($list1, $list2); /// podwójna tablica                   $bb = count($slowa);      for($i=0; $i<$bb; $i++){               $p =  str_replace($slowa[$i], 'CENZURA', $p); // cenzura              }    return $p;    } }

baza_czat.php

include_once (dirname(__DIR__) . '/'.basename('router.php'));
  try{
       $chat->pisz(@$_POST['tresc'], @$_POST['user'], @$pokoj, @$key); 
       
       $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
       $stmt = $pdo->prepare('SELECT u_text, u_user, u_czas FROM `'.$pdo->dbprefix().'chat` ORDER BY `u_id` ASC');
       $stmt->execute(); 
       foreach ($stmt->fetchAll() as $d)
               {
                  echo $d['u_text'];   
               }
                $stmt->closeCursor();
      }catch(PDOException $e){
                  echo 'Połączenie w baza Chat pisz() nie mogło zostać utw.<br />'.$e->getMessage(); 
      }

zarejestrowani.php

<?php
       $s = $session->sprawdzsesje();
         
     if(!empty($s) && $s == 1)
        {
         // $trochetre = $chat->get_pisz();   onsubmit="return false;"
?>
        <section class="">                           
        <div id="divchat"><div id="loading"></div>
          <h2 class="username_chat">Chat Zarejestrowani</h2>        
       <div align="center"  class="username_chat"><?php echo $user->user(); ?></div>  
             <div id="chat_content"></div>
              <div id="chat"></div>
        <div class="message">          
         <form id="newconntentform" name="newconntentform" action="#" method="post"  onsubmit="return false;">
           <div class="left">
         <textarea name="newconntent" id="newconntent"></textarea>
          <input type="hidden" id="user_chat" name="user" value="<?php echo $user->user(); ?>" />  
          <input type="hidden" id="key" name="youkey" value=""/>   
            </div>
            <div class="right">
              <input type="submit" name="submit" onclick="loadPost()" id="newconntentsubmitchat" value="wyślij" />
            </div> 
         </form>   
        </div> 
   
  <script type="text/javascript">
                          load();    
                     var k = Math.round(Math.floor(Math.random()*9999));
                         document.cookie=k;
                         jQuery("#key")[0].value = k;
     </script>
    </div> </section>
<?php
            }
my_jquery_chat.js

function load()  {     scrolldol();           setInterval(function(){             jQuery("#chat_content").load("bazachat/baza_czat.php").show();           }, 10000);

            jQuery("#chat_content").load("bazachat/baza_czat.php").show();                  window.clearInterval(bb);       }

function scrolldol()  {             setInterval(function(){             jQuery("#chat_content").scrollTop(9999)         }, 200); }       function loadPost(){                   jQuery("#newconntent").click(function(){                          document.newconntentform.newconntent.value = ''; // wyczysc textera                         });                 tresc     = jQuery( 'textarea[name="newconntent"]' ).val();                 user      = jQuery( 'input[name="user"]' ).val();                 youkey    = jQuery( 'input[name="youkey"]' ).val();                   document.cookie=k; /// zabezpieczenie przed ponownym wysłaniem form                if (youkey)                   { var c = document.cookie; }  // cookie                if (c) { var n  = c.split(";",1); }  // wybierz pierwsze 

    jQuery.ajax({         type: "POST",             url: 'bazachat/baza_czat.php',         data: { tresc: tresc, user: user, youkey: youkey}, // Dane przesyłane $_POST                         cache: false,        beforeSend:function()        {     jQuery('#loading').html('<div class="loading"><img src="/images/loading.gif" alt="Loading..." /></div>');        },            success: function(data)     {           jQuery('#loading').empty();      document.newconntentform.newconntent.value = '';   // wyczysc textera         },     complete : function(data) {                    if(n == youkey)      {                 bb = setInterval(function(){     jQuery("#chat_content").load("bazachat/baza_czat.php").show();        }, 1000);   ////  setInterval   setTimeout      }          load();             jQuery('#loading').hide();       },               error: function(data) {     alert("ERROR: "+data)   }                      });      return false;                         }

Komentarze  

 
0 #2 cruiser yacht a 2014-07-18 05:46
It's remarkable in favor of me to have a web site, which is helpful designed foor my experience.

thanks admin
Cytować
 
 
0 #1 search engine 2014-07-18 05:41
I am no longer positive where you aree getting your information, but great topic.
I must spend some time learning much more or uderstanding more.
Thank you for great information I was looking for this information for my mission.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information