Pogodynka

Pogodynka

 

   Od pewnego czasu zastanawiałem się czy jakiś polski serwis udostępnia Api pogodowe. No i znalazłem http://pogodynka.net/ . I jak już znalazłem to postanowiłem zrobić , jakąś klasę, którą być może w przyszłości wykożystam. Do prawidłowego działania clasy pogodynka potrzebujemy klucza Api z wyżej wymienionego serwisu. Sama rejestracja jest bardzo prosta, a po paru chwilach otrzymujemy klucz. Do klasy zrobiłem mały prosty skrypt pokazujący możliwości klasy pogodynka. Klasa jest na licencji Apache 2, a ikony podpięte pod skrypt nie są mojego autorstwa i są na licencji creative comus treść licencji w pliku zip. Ikony są podpięte do zobrazowania działania całości. Do dyspozycji dostajemy trzy wielkości ikon, które możemy sobie dopasować do wyglądu strony gdzie podepniemy skrypt. Do prawidłowego działania skryptu potrzebujemy biblioteki jQuery-ui

 

Demo Pogodynka

 

 

<?php
/*
 *  @version POGODYNKA v1.0
 *  @autor Adam Berger$
 *  Copyright 2013 POGODYNKA
 *  ber34$o2.pl
 * Licensed under the Apache License v2.0
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
class POGODYNKA{

     /* Adres Połączenia */     const URL_POGODYNKA = 'http://api.pogodynka.net/weather';          /* http://dev.pogodynka.net/dev/doc */          /* Klucz API */     protected $api_key = ' api key '; /* API  */

    /* TYPY xml, json, php */     private $type = 'json';     /* Miasto dla którego chcesz otrzymać pogode domyślne Warszawa */     public $city;     public $html;     public $cities;     public $datatime= '2013-09-22';          public $kody_pogody = array(     '113' => 'Bezchmurnie / słonecznie.',     '116' => 'Częściowe zachmurzenie.',     '119' => 'Pochmurnie.',     '122' => 'Całkowite zachmurzenie.',     '143' => 'Mgła.',     '176' => 'Przelotne opady deszczu w okolicach.',     '179' => 'Przelotne opady śniegu w okolicach.',     '182' => 'Przelotne opady deszczu ze śniegiem w okolicach.',     '185' => 'W pobliżu, czasami mżawka.',     '200' => 'Burze w okolicach.',     '227' => 'Zawieje śnieżne.',     '230' => 'Słaba lub umiarkowana zamieć śnieżna.',     '248' => 'Mgła.',     '260' => 'Mgła lodowa.',     '263' => 'Miejscami słaba mżawka.',     '266' => 'Słaba mżawka.',     '281' => 'Mżawka.',     '284' => 'Intensywna mżawka.',     '293' => 'Miejscami nieznaczne opady deszczu.',     '296' => 'Nieznaczne opady deszczu.',     '299' => 'Czasami umiarkowane opady deszczu.',     '302' => 'Umiarkowane opady deszczu.',     '305' => 'Czasami opady ulewnego deszczu.',     '308' => 'Ulewny deszcz.',     '311' => 'Opady zimengo deszczu.',     '314' => 'Umiarkowane lub silne opady zimengo deszczu.',     '317' => 'Nieznaczne opady deszczu ze śniegiem.',     '320' => 'Umiarkowane lub silne opady deszczu ze śniegiem.',     '323' => 'Miejscami opady śniegu.',     '326' => 'Opady śniegu.',     '329' => 'Miejscami umiarkowane opady śniegu.',     '332' => 'Umiarkowane opady śniegu.',     '335' => 'Miejscami silne opady śniegu.',     '338' => 'Silne opady śniegu.',     '350' => 'Opady gradu.',     '353' => 'Nieznaczne opady deszczu.',     '356' => 'Umiarkowane lub silne opady deszczu.',     '359' => 'Ulewne opady deszczu.',     '362' => 'Nieznaczne opady deszczu ze śniegiem.',     '365' => 'Umiarkowane lub silne opady deszczu ze śniegiem.',     '368' => 'Nieznaczne opady śniegu.',     '371' => 'Umiarkowane lub silne opady śniegu.',     '374' => 'Nieznaczne opady gradu.',     '377' => 'Umiarkowane, miejscami silne opady gradu.',     '386' => 'Miejscami możliwe nieznaczne opady deszczu, możliwa burza.',     '389' => 'Umiarkowane opady deszczu, miejscami silne, możliwa burza.',     '392' => 'Miejscami możliwe nieznaczne opady śniegu, możliwe burze.',     '395' => 'Umiarkowane opady śniegu, miejscami silne, możliwa burza.'     );     public $icons = array(         '113' => 'sunny.png',         '116' => 'm-cloudy.png',         '119' => 'm-cloudy.png',         '122' => 'm-cloudy.png',         '143' => 'fog.png',         '176' => 'showers.png',         '179' => 'snow.png',         '182' => 'showers.png',         '185' => 'freezing-rain.png',         '200' => 'thunder-storm.png',         '227' => 'blowing-snow.png',         '230' => 'blowing-snow.png',         '248' => 'fog.png',         '260' => 'freezing-rain.png',         '263' => 'drizzle.png',         '266' => 'drizzle.png',         '281' => 'drizzle.png',         '284' => 'drizzle.png',         '293' => 'fair-drizzle.png',         '296' => 'fair-drizzle.png',         '299' => 'fair-drizzle.png',         '302' => 'fair-drizzle.png',         '305' => 'showers.png',         '308' => 'showers.png',         '311' => 'freezing-rain.png',         '314' => 'freezing-rain.png',         '317' => 'rainy-snow.png',         '320' => 'rainy-snow.png',         '323' => 'rainy-snow.png',         '326' => 'snow.png',         '329' => 'snow.png',         '332' => 'snow.png',         '335' => 'snow.png',         '338' => 'snow.png',         '350' => 'flurries.png',         '353' => 'drizzle.png',         '356' => 'rainy.png',         '359' => 'rainy.png',         '362' => 'rainy-snow.png',         '365' => 'rainy-snow.png',         '368' => 'snow.png',         '371' => 'snow.png',         '374' => 'blizzard.png',         '377' => 'blizzard.png',         '386' => 't-storm-rain.png',         '389' => 't-storm-rain.png',         '392' => 't-storm-rain.png',         '395' => 't-storm-rain.png'     );          public function __construct()     {         $this->url_pogodynka = self::URL_POGODYNKA;   /* adres polaczenia */     }          public function set_city($city){      /*       $m = preg_match_all('/[a-zA-ZąęćłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ]/', $city, $match, PREG_PATTERN_ORDER);       print_r($match);           */           if(!empty($city)){                   $this->city =  $city;             }else{$this->city = 'Poznań';}     }     public function get_city(){                if(is_string($this->city)){                  return $this->city;         }     }     public function set_cities($cities){      /*       $m = preg_match_all('/[a-zA-ZąęćłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ]/', $city, $match, PREG_PATTERN_ORDER);       print_r($match);           */           if(!empty($cities)){                   $this->cities =  $cities;             }else{$this->cities = 'Poznań,Warszawa';}     }     public function get_cities(){                if(is_string($this->cities)){             return $this->cities;         }     }     public function set_data($datatime){      /*       $m = preg_match_all('/[a-zA-ZąęćłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ]/', $city, $match, PREG_PATTERN_ORDER);       print_r($match);       */       if(!empty($datatime)){         $this->datatime =  $datatime;         }else{$this->datatime = date("Y-m-d");}     }     public function get_data(){       //print_r($this->datatime);         if(is_array($this->datatime)){          foreach ($this->datatime as $this->cityall){                  return $this->cityall;                   }         }     }     /*  Zwraca aktualną pogodę w podanej lokalizacji */     public function get_weather_today_city_api(){     $this->html ='<section>';     /* Ustalamy adres serwera API */     $server = $this->url_pogodynka.'/current.'.$this->type.'?key='.$this->api_key.'&';

     $params = array       (         'city' => $this->get_city()       );

      /* Wysyłamy request do API i pobieramy odpowiedź. */       $data = json_decode(file_get_contents($server . http_build_query($params)));       //print_r($data);           $this->html .='Aktualna temperatura w '.$this->city .': '.$data->response->temp_C.'&deg;C ';      $this->html .= $data->response->weatherDesc.' ';      //$this->html .= $this->kody_pogody[$data->response->weatherCode].' ';      $this->html .='<img src="http://localhost/pogoda/icons/250x250/'.$this->icons[$data->response->weatherCode].'" /></section>';      return $this->html;     }     public function get_weather_today_cities_api(){       /* Zwraca aktualną pogodę w kilku lokalizacjach (maksymalnie 10) */                           $this->html ='';     /* Ustalamy adres serwera API */     $server = $this->url_pogodynka.'/multiCurrent.'.$this->type.'?key='.$this->api_key.'&';

     $params = array(         'cities' => $this->cities       );     /* Wysyłamy request do API i pobieramy odpowiedź. */     $data = json_decode(file_get_contents($server . http_build_query($params)));             $cities = explode(",",$this->cities);     //echo count($cities);     for($i = 0; $i < count($cities); ++$i) {      //print_r($data);      $this->html .='Aktualna temperatura w '.$cities[$i] .': '.$data->response->city[$i]->temp_C.'&deg;C ';      $this->html .= $data->response->city[$i]->weatherDesc.' ';      $this->html .='<img src="http://localhost/pogoda/icons/250x250/'.$this->icons[$data->response->city[$i]->weatherCode].'" /> ';      }      return $this->html;     }     public function get_weather_today_city_astronomical_api(){     /* Zwraca pogodę na dziś w podanej lokalizacji w tym także dane astronomiczne (Wschód Słońca, Zachód Słońca, Wschód Księżyca, Zachód Księżyca)  */       $this->html ='';       /* Ustalamy adres serwera API */       $server = $this->url_pogodynka.'/today.'.$this->type.'?key='.$this->api_key.'&';

     $params = array       (         'city' => $this->get_city()       );       /* Wysyłamy request do API i pobieramy odpowiedź. */       $data = json_decode(file_get_contents($server . http_build_query($params)));        //print_r($data);      $this->html .= ' Dzisiaj '.$data->response->day->date.' ';      $this->html .= 'wschód słońca '.$data->response->day->astronomy->sunrise.' ';      $this->html .= 'zachód słońca '.$data->response->day->astronomy->sunset.' ';      $this->html .= 'Wschód Księżyca '.$data->response->day->astronomy->moonrise.' ';      $this->html .= 'Zachód Księżyca '.$data->response->day->astronomy->moonset.' ';      $this->html .= 'Maksymalna Temperatura '.$data->response->day->maxtempC.' &deg;C ';      $this->html .= 'Minimalna Temperatura '.$data->response->day->mintempC.' &deg;C ';      $this->html .= 'Aktualna temperatura w '.$this->city .': '.$data->response->current->temp_C.'&deg;C ';      $this->html .= $data->response->current->weatherDesc.' ';      $this->html .= 'Ciśnienie '.$data->response->current->pressure.' hPa ';      $this->html .='<img src="http://localhost/pogoda/icons/250x250/'.$this->icons[$data->response->current->weatherCode].'" />';      return $this->html;     }     public function get_weather_today_forecast_descriptive_api(){       /* Zwraca ogólną prognozę opisową na dzień dzisiejszy  */       $this->html ='';       /* Ustalamy adres serwera API */       $server = $this->url_pogodynka.'/todayDesc.'.$this->type.'?key='.$this->api_key.'&';           $params = array       (         'date' => date("Y-m-d") // $this->datatime       );       /* Wysyłamy request do API i pobieramy odpowiedź. */       $data = json_decode(file_get_contents($server));       print_r($data);              return $this->html;     }     public function get_weather_earlier_api(){       /* Sprawdź pogodę jaka była wcześniej (dostępne tylko dla największych miast w Polsce) - dane od dnia 28 lutego 2013r.   */       $this->html ='';       /* Ustalamy adres serwera API */       $server = $this->url_pogodynka.'/historical.'.$this->type.'?key='.$this->api_key.'&';           $params = array(         'city' => $this->get_city(),         'date' => $this->datatime   ///date("Y-m-d") '2013-09-22'       );       /* Wysyłamy request do API i pobieramy odpowiedź. */       $data = json_decode(file_get_contents($server . http_build_query($params)));       print_r($data);            return $this->html;          }     public function get_weather_seasons_api(){       /* Zwraca prognozę sezonową  */       $this->html ='';       /* Ustalamy adres serwera API */       $server = $this->url_pogodynka.'/seasonal.'.$this->type.'?key='.$this->api_key;       /* Wysyłamy request do API i pobieramy odpowiedź. */       $data = json_decode(file_get_contents($server));       return $data->response->forecast;     }     public function get_weather_of_the_day_api(){       /*  Pobranie pogody w danym dniu..  Maksymalna data nie może być późniejsza niż 14 dni ! */       $this->html ='';       /* Ustalamy adres serwera API */       $server = $this->url_pogodynka.'/date.'.$this->type.'?key='.$this->api_key.'&';           $params = array(         'city' => $this->get_city(),         'date' => '2013-09-22'   ///date("Y-m-d")       );       /* Wysyłamy request do API i pobieramy odpowiedź. */       $data = json_decode(file_get_contents($server . http_build_query($params)));       /// print_r($data);       if($data){         $this->html .= ' Dzień '.$data->response->weather->date.' ';      $this->html .= 'Temperatura Pierwszy Pomiar '.$data->response->weather->hourly[0]->tempC.'&deg;C ';      $this->html .= 'Temperatura Drugi Pomiar '.$data->response->weather->hourly[1]->tempC.'&deg;C ';      $this->html .= 'Temperatura Trzeci Pomiar '.$data->response->weather->hourly[2]->tempC.'&deg;C ';      $this->html .= 'Temperatura Czwarty Pomiar '.$data->response->weather->hourly[3]->tempC.'&deg;C ';      $this->html .= 'Temperatura Piąty Pomiar '.$data->response->weather->hourly[4]->tempC.'&deg;C ';      $this->html .= 'Temperatura Szósty Pomiar '.$data->response->weather->hourly[5]->tempC.'&deg;C ';      $this->html .= 'Temperatura Siódmy Pomiar '.$data->response->weather->hourly[6]->tempC.'&deg;C ';      $this->html .= 'Temperatura Ósmy Pomiar '.$data->response->weather->hourly[7]->tempC.'&deg;C ';      $this->html .= 'Maksymalna Temperatura '.$data->response->weather->maxtempC.' &deg;C ';      $this->html .= 'Minimalna Temperatura '.$data->response->weather->mintempC.' &deg;C ';      $this->html .= $data->response->weather->hourly[4]->weatherDesc.' ';      $this->html .= 'Ciśnienie '.$data->response->weather->hourly[7]->pressure.' hPa ';      $this->html .='<img src="http://localhost/pogoda/icons/250x250/'.$this->icons[$data->response->weather->hourly[4]->weatherCode].'" />';       return $this->html;     }else{return $this->html="Błąd połączenia";}     }     public function get_weather_climate_information_api(){       /*  Zwraca informacje o klimacie w danej lokalizacji       (średnia minimalna temperatura, średnia maksymalna temperatura,       rekordowa temperatura [najniższa, najwyższa], średnia ilość dni deszczowych) */       $this->html ='';       /* Ustalamy adres serwera API */       if( $server = $this->url_pogodynka.'/avgClimate.'.$this->type.'?key='.$this->api_key.'&'){           $params = array(         'city' => $this->get_city(),         'month'=> '6'       );       /* Wysyłamy request do API i pobieramy odpowiedź. */

       if( $data = json_decode(file_get_contents($server . http_build_query($params)))){        print_r($data);         //$this->html .= ' Dzień '.$data->response->weather->date.' ';      return $this->html;      }else{return $this->html="Błąd połączenia";}}     }     public function get_the_warmest_cities_api(){       /* Najcieplejsze miasta w Polsce (dzisiaj)  */

     $this->html ='';       /* Ustalamy adres serwera API */       $server = $this->url_pogodynka.'/rank.'.$this->type.'?key='.$this->api_key;       /* Wysyłamy request do API i pobieramy odpowiedź. */       if($data = json_decode(file_get_contents($server))){       return $data->response->forecast;      }else{return $this->html="Błąd połączenia";}     } }

index.php

<?php
include_once('lib/pogodynka.class.php');
$weather = new POGODYNKA();
$weather->set_city('Katowice');
$weather->set_cities("Warszawa,Katowice,Poznań");/* Zwraca aktualną pogodę w kilku lokalizacjach (maksymalnie 10) */
echo $weather->get_cities().'
';
echo $weather->get_city();
//$wether_today = $weather->get_weather_today();
//echo $weather->get_city();
?>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Pogodynka</title>
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css" />
<script>
$(function() {
 $( "#tabs" ).tabs();
});
</script>
</head>
<body>
<section id="tabs" style="width:32%;">
<ul>
<li style="width:20%; font-size:14px;"><a href="#tabs-1"><b>Pogoda</b></a></li>
<li style="width:38%; font-size:13px;"><a href="#tabs-2"><b>Dane Astronomiczne</b></a></li>
<li style="width:38%; font-size:13px;"><a href="#tabs-3"><b>Prognoza sezonowa</b></a></li>
</ul>
<aside id="tabs-1" style="text-algin:center;  margin: 0 auto;">
<p>
<?php 
echo $weather->get_weather_today_city_api();// ok
//echo $weather->get_weather_today_cities_api();// ok
//echo $weather->get_weather_today_city_astronomical_api();
//echo $weather->get_weather_today_forecast_descriptive_api();
//echo $weather->get_weather_earlier_api(); // nie dziala
 //echo $weather->get_weather_seasons_api(); // ok
 // echo $weather->get_weather_of_the_day_api();// ok
// echo $weather->get_weather_climate_information_api();
///echo $weather->get_the_warmest_cities_api();
 ?>
</p>
</aside>
<aside id="tabs-2" style="text-algin:center;  margin: 0 auto;">
<p>
<?php 
//echo $weather->get_weather_today_city_api();// ok
//echo $weather->get_weather_today_cities_api();// ok
 echo $weather->get_weather_today_city_astronomical_api();
//echo $weather->get_weather_today_forecast_descriptive_api();
//echo $weather->get_weather_earlier_api(); // nie dziala
 //echo $weather->get_weather_seasons_api(); // ok
 // echo $weather->get_weather_of_the_day_api();// ok
// echo $weather->get_weather_climate_information_api();
///echo $weather->get_the_warmest_cities_api();
 ?>
</p>
</aside>
<aside id="tabs-3" style="text-algin:center;  margin: 0 auto;">
<p>
<?php 
//echo $weather->get_weather_today_city_api();
//echo $weather->get_weather_today_cities_api();
 //echo $weather->get_weather_today_city_astronomical_api();
 //echo $weather->get_weather_today_forecast_descriptive_api(); // nie dziala
 //echo $weather->get_weather_earlier_api(); // nie dziala
  echo $weather->get_weather_seasons_api(); // ok
 // echo $weather->get_weather_of_the_day_api();// ok
 //echo $weather->get_weather_climate_information_api();// nie dziala
///echo $weather->get_the_warmest_cities_api(); // ok
 ?>
</p>
</aside>
</section>
 </body>
</html>

Komentarze  

 
0 #4 profile 2018-11-01 10:07
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Cytować
 
 
0 #3 luigi4235 2015-03-02 21:48
Cytować
 
 
0 #2 luigi4235 2015-02-17 09:49
( •_•)O*¯`·.¸.·´¯ `°Q(•_• )
+++thatsafunnypic.com+++
Cytować
 
 
0 #1 Kassie 2014-10-30 07:58
Does your site have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you an email.
I've got some creative ideas for your blog you
might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information