Polimorfizm w PHP na cztery sposoby

Ucząc się na testy programowania oop w PHP natrafiłem na ciekawy temat jakim jest polimorfizm. Z racji tego, że mało było tematów na ten temat w języku Polskim postanowiłem troszkę ułatwić naukę przyszłym programistom szukającym jakiś materiałów na temat polimorfizmu i nawet podzielić go na kategorie. Nie spotkałem się z takim podziałem, więc mam nadzieję, że dobrze zrobiłem dzieląc go na cztery kategorie. Uważam takie stworzenie kategorii za łatwiej zrozumiałe i przejrzyste do dalszej nauki.

1. Polimorfizm Interfejsowy

2. Polimorfizm Abstrakcyjny

3. Polimorfizm Traits

4. Polimorfizm Dziedziczony

Jeżeli uważacie inaczej, dajcie znać, a wezmę wasze uwagi pod uwagę.

Pierwszym przedstawionym prze zemnie polimorfizmem w PHP, jest tradycyjny opierający się na interfejsie polimorfizm interfejsowy. Implementujemy interfejs z naszymi metodami do każdej klasy gdzie mają być wykorzystane. Dokładnie widać to na przykładzie poniżej.

Przykład 1 Polimorfizm Interfejsowy:

tytul;
   }
  
  public function setTytul($tytul){  
   $this->tytul = $tytul;
   }
  
 public function getAutor(){  
  return $this->autor;
   }
  
  public function setAutor($autor){  
   $this->autor = $autor;
   }
}

class Komiks implements Ksiegarnia{
  
  public function getTytul(){ 
  return $this->tytul;
   }
  
  public function setTytul($tytul){ 
   $this->tytul = $tytul;
   }
  
 public function getAutor(){  
  return $this->autor;
   }
       public function setAutor($autor){  
   $this->autor = $autor;
   }

$tytulBook = "Manager Wydobycia";
 $cenaBook = "100 zł";
 $autorBook = "Adam Berger";

####### Book ########
 
 $book1 = new Book();

 $book1->setTytul($tytulBook);
 // Tytul
 echo $book1->getTytul()."
";
 
 $book1->setAutor($autorBook);
 // Autor
 echo $book1->getAutor()."
";

 $book1->setCena($cenaBook);
  // Cena 
 echo $book1->getCena()."
";

####### Komiks ########
$tytulKomiks = "Komiks Manager Wydobycia";
 $autorKomiks = "Adam Berger Komiks";
 $cenaKomiks = "10 zł";
 $komiks1 = new Komiks();
 $komiks1->setTytul($tytulKomiks);
 // Tytul
 echo $komiks1->getTytul()."
";
 
 $komiks1->setAutor($autorKomiks);
 // Autor
 echo $komiks1->getAutor()."
";
 $komiks1->setCena($cenaKomiks);
  // Cena 
 echo $komiks1->getCena()."
";
?>

Drugi przykład polimorfizmu przedstawia polimorfizm abstrakcyjny, dziedziczenie po klasie abstrakcyjnej i praktycznie niczym się nie różni od pierwszego przykładu z tym, że do klasy abstrakcyjnej możemy dodać jeszcze kolejne cechy potrzebne w dalszej pracy z programem. Możemy na przykład wykorzystać opisany polimorfizm klasy abstrakcyjnej w czwartym przykładzie, dodając go do klasy abstrakcyjnej.

Przykład 2 Polimorfizm Abstrakcyjny:

tytul;
  }
  
  public abstract function setAutor($autor);
  public function getAutor(){
  
  return $this->autor;
  }
  
  public abstract function setCena($cena);
  public function getCena(){
  
  return $this->cena;
  }
 }
 
 class Book extends Ksiegarnia{
 
  public function setTytul($tytul){
    
   $this->tytul = $tytul;
   }
  
 public function setAutor($autor){
    
   $this->autor = $autor;
   }
  public function setCena($cena){
   
   $this->cena = $cena;
   } 
 }
 
 class Komiks extends Ksiegarnia{
 
  public function setTytul($tytul){
    
   $this->tytul = $tytul;
   }
  
 public function setAutor($autor){
    
   $this->autor = $autor;
   }
  public function setCena($cena){
   
   $this->cena = $cena;
   } 
 }


 ####### Book ########
 
 $tytulBook = "Book Manager Wydobycia";
 $autorBook = "Adam Ber Book";
 $cenaBook = "10 zł";
 
  $book1 = new Book();
 
  $book1->setTytul($tytulBook);
 // Tytul
 echo $book1->getTytul()."
";
 
  $book1->setAutor($autorBook);
 // Autor
 echo $book1->getAutor()."
";
 
 $book1->setCena($cenaBook);
  // Cena 
 echo $book1->getCena()."

";
 
 ####### Komiks ########
 
 $tytulKomiks = "Komiks Manager Wydobycia";
 $autorKomiks = "Adam Ber Komiks";
 $cenaKomiks = "5 zł";
 
  $komiks1 = new Komiks();
 
  $komiks1->setTytul($tytulKomiks);
 // Tytul
 echo $komiks1->getTytul()."
";
 
 $komiks1->setAutor($autorKomiks);
 // Autor
 echo $komiks1->getAutor()."
";
 
 $komiks1->setCena($cenaKomiks);
  // Cena 
 echo $komiks1->getCena()."

";
?>

Kolejnym przykładem poliformizmu w PHP, jest przykład polegający na wykorzystaniu polimorfizm traits. Zauważmy , jak podczas tak wykonanemu programowi zmniejsza się ilość kodu potrzebnego do przedstawienie praktycznie tego samego co w poprzednim przykładzie.

Przykład 3 Polimorfizm Traits:

tytul; 
   }
  
  public function setTytul($tytul){
    
   $this->tytul = $tytul;  
   }
 // Autor 
 public function getAutor(){
    
  return $this->autor;
   }
  
  public function setAutor($autor){
    
   $this->autor = $autor;
   }
  // Kategoria 
  public function getKategoria(){
    
  return $this->kategoria;
   }
  
  public function setKategoria($kategoria){
    
   $this->kategoria = $kategoria;
   }
  
 // Cena 
 public function getCena(){
   
   return $this->cena;
  }
  public function setCena($cena){
   
   $this->cena = $cena;
  }
  // Gdzie znajduje się w Księgarni
  public function getPolka(){
  
  return $this->polka;
   } 
 
 public function setPolka($polka){
  
   $this->polka = $polka; 
 } 
 }
 
 trait Ksiegarnia_nr_Isbn {
 
  public $isbn;
  
  public function getISBN(){
    
  return $this->isbn;
  }
  
 public function setISBN($isbn){
    $this->isbn = $isbn;
  } 
 }
 
 trait Ksiegarnia_Wiek_Gracza{
 
 public $wiekGraczy;
  
 public function getWiekGraczy(){
    
  return $this->wiekGraczy;
  }
  
 public function setWiekGraczy($wiek){
    $this->wiekGraczy = $wiek;
  }
 }
 
 class Book{
  use Ksiegarnia, Ksiegarnia_nr_Isbn; 
 
 }
 
 class Komiks{
   use Ksiegarnia, Ksiegarnia_nr_Isbn;
  
  public $figurka;
  
  public function getKomiksZFigurka(){
    
  return $this->figurka;
  
  }
  
 public function setKomiksZFigurka($figurka){
    $this->figurka = $figurka;
  }
  }
 
 class GryPC{
  use Ksiegarnia, Ksiegarnia_Wiek_Gracza;
 
 }
 
 class GryLinux{
  use Ksiegarnia, Ksiegarnia_Wiek_Gracza; 
 
 
 }

####### Book ########
 $tytulBook = "Book Manager Wydobycia";
 $autorBook = "Adam Ber Book";
 $cenaBook = "10 zł";
 $isbnBook = "ISBN: 34523211345546456456456";
 $kategoriaBook = "Informatyka";
 $polkaBook = "Półka nr 14 ";
 $book1 = new Book();
 
 $book1->setTytul($tytulBook);
 // Tytul
 echo $book1->getTytul()."
";
 
 $book1->setAutor($autorBook);
 // Autor
 echo $book1->getAutor()."
";
 
 $book1->setCena($cenaBook);
  // Cena 
 echo $book1->getCena()."
";
 
  $book1->setISBN($isbnBook);
   // nr ISBN
 echo $book1->getISBN()."
";
$book1->setKategoria($kategoriaBook);
 // kategoria
 echo $book1->getKategoria()."
";
 $book1->setPolka($polkaBook);
 // która półka
 echo $book1->getPolka()."
";
 ####### Komiks ########
 
 $tytulKomiks = "Komiks Manager Wydobycia";
 $autorKomiks = "Adam Ber Komiks";
 $cenaKomiks = "5 zł";
 $isbnKomiks = "ISBN: 99995345546456456456";
 $kategoriaKomiks = "Kajko i Ko";
 $polkaKomiks = "Półka nr 15 ";
 $figurka   = "Prezent do komiksu";
 
 $komiks1 = new Komiks();
 
 $komiks1->setTytul($tytulKomiks);
 // Tytul
 echo $komiks1->getTytul()."
";
 
 $komiks1->setAutor($autorKomiks);
 // Autor
 echo $komiks1->getAutor()."
";
 
 $komiks1->setCena($cenaKomiks);
  // Cena 
 echo $komiks1->getCena()."
";
 
  $komiks1->setISBN($isbnKomiks);
   // nr ISBN
 echo $komiks1->getISBN()."
";
 $komiks1->setKategoria($kategoriaKomiks);
 // kategoria
 echo $komiks1->getKategoria()."
";
 $komiks1->setKomiksZFigurka($figurka);
   // Prezent do komiksu 
 echo $komiks1->getKomiksZFigurka()."
";;
 
 $komiks1->setPolka($polkaKomiks);
 // która półka
 echo $komiks1->getPolka()."
";
##### Gry PC ########
 $tytulPC = "Gra PC Manager Wydobycia";
 $autorPC = "Adam Ber Gra PC";
 $cenaPC = "1 zł";
 $wiekGraczyPC = "Od 14 Lat";
 
 
$gryPc = new GryPC();
$gryPc->setTytul($tytulPC);
 // Tytul
 echo $gryPc->getTytul()."
";
 
 $gryPc->setAutor($autorPC);
 // Autor
 echo $gryPc->getAutor()."
";
 
 $gryPc->setCena($cenaPC);
  // Cena 
 echo $gryPc->getCena()."
";
$gryPc->setWiekGraczy($wiekGraczyPC);
  // Wiek Graczy 
 echo $gryPc->getWiekGraczy()."
";
?>

Kolejny przykład czwarty z kolei polega na dziedziczeniu klasy i przesłanianie metody odziedziczonej. Jest to polimorfizm dziedziczony i przesłaniany w klasie docelowej. Także zmniejszamy tym samym ilość kodu potrzebnego do uruchomienia programu przedstawionym w pierwszym przykładzie. Część metod pozostaje w pierwszej klasie, które podczas użycia są przesłaniane danymi z klasy docelowej.

Przykład 4 Polimorfizm Dziedziczony:

tytul;
   }
  
  public function setTytul($tytul){
    
   $this->tytul = $tytul;
   }
 // Autor 
 public function getAutor(){
    
  return $this->autor;
   }
  
  public function setAutor($autor){
    
   $this->autor = $autor;
   }
 }
 
 class Book extends Ksiegarnia{
 
  public function setTytul($tytul){
    
   $this->tytul = $tytul;
   }
  
 public function setAutor($autor){
    
   $this->autor = $autor;
   }
 }

 ####### Book ########
 
 $tytulBook = "Book Manager Wydobycia";
 $autorBook = "Adam Ber Book";
 
  $book1 = new Book();
 
 $book1->setTytul($tytulBook);
 // Tytul
 echo $book1->getTytul()."
";
 
 $book1->setAutor($autorBook);
 // Autor
 echo $book1->getAutor()."
";
?>

Oczywiście każda klasa powinna mieć swoje indywidualne cechy, tylko dla niej samej ponieważ inaczej nie było by sensu robić osobnych klas jak book, czy komiks. Można wtedy zrobić jedną klasę i dane tam zawarte zwracać dla book i komiks bez wykonywania osobnych klas. Dzieje się tak dla tego , że w klasie nic się nie zmienia oprócz samej nazwy klasy. Metody i zmienne pozostają takie same no chyba, że zależy nam na takich właśnie nazwach klas i ich wywoływania w takiej postaci.

Polimorfizm w PHP na cztery sposoby-GITHUB

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information