fundacja tvn joomla-cms.com.pl
A+ A A-

Uniwersal Import Xml

 • Kategoria: Class
 • Opublikowano: niedziela, 03, sierpień 2014 18:41
 • Super User
 • Odsłony: 39413

Uniwersal Import Xml

 

 

Od pewnego czasu podczas wykonywania różnych zleceń z plikami .xml napotykałem na problem , który mnie zawsze irytował . Problem polegał na tym, że za każdym razem musiałem robić nowy integrator pod dany plik .xml i danych się tam znajdujących. Jeżeli kiedykolwiek używaliście takie pliki i importowaliści dane do serwisu to zapewne spotkaliście się z takim problemem że nie które pliki .xml nie pasowały i nie szło przeprowadzić importu zawartości owego pliku. Postanowiłem zrobić klasę uniwersalną żeby każdy , no prawie każdy plik pasował i szło go zaimportować i odczytać. Pomysł oparłem na klasie którą nazwałem „Uniwersal Import Xml „ teraz w łatwy sposób mogę przeprowadzić operację na plikach .xml. Efekt mojej pracy chciałem wam przedstawić.

Same działanie klasy jest banalnie proste. Podajemy ścieżkę z tablicy $_FILES i $_POST. $_FILES    zawiera naszplik .xml do importu, a $_POST znaczniki, które chcemy zaimportować. Dla lepszego zobrazowania działania pokażę formularz i znajdujące się tam dane. Potrzebne dane do importu bierzemy z samego pliku .xml, które nas interesują. Pierwsze pole formularz przypisujemy nasz zbiór i podzbiór oddzielone && , a potem w zależności od zapotrzebowania np. chcemy uzyskać takie dane jak : id, cena, tytuł, url, trzy z nich są selektorami, a jeden to Tag pliku .xml. Teraz tak tytuł jest w tagach „<tytuł>Nasz tytuł</ tytuł >” , a reszta danych znajduje się w tagch jak i w selektorach

 

<dane id=”123” cena=”34,66” url=”http://www.example.com></dane>.

W polach formularza przypiszemy takie wartości.

 

1. nasz zbiór i podzbiór „zbior&&podzbior”

2. nasz tytuł w tagu „tytuł”

3. nasze dane w Tagu i selektorze „dane&&id

 

4. nasze dane w Tagu i selektorze „dane&&cena

 

5. nasze dane w Tagu i selektorze „dane&&url”

 

 

 

 

Reszta danych w pliku nas nie interesuje tak jakby jej tam nie było.

I tak wysłany formularz zwróci nam potrzebne dane w postaci tablicy.

Następny przykład jeżeli plik .xml ma w sobie dane w postaci tylko tagi <?> to wpisujemy

 

 1. nasz zbiór i podzbiór „zbior&&podzbior”
 2. nasz tytuł w tagu „tytuł”
 3. nasza cena w Tagu „cena”
 4. nasz url w Tagu „url”

 

 

 

 

I tak wysłany formularz zwróci nam potrzebne dane w postaci tablicy.

Prawda że to rozwiązanie jest bardziej przyjazne programiście niż dostosowywanie za każdym razem importera pod dany plik. Dla mnie jest to bardzo przydatne.

Może i wam ułatwi pracę w jakiś tam sposób.

 

test.php

 

 
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal;"><form id="" method="post" action="test-post.php" enctype="multipart/form-data"><label>Wczytaj Plik Obcy:</label>
 
<input type="text" name="ZBIOR" placeholder="ZBIOR && PODZBIÓR" required="required" /><b style="color:red;">* Zbiór znaczników podzielony &&</b>
 
<input type="text" name="MARKA" placeholder="MARKA" required="required" /><b style="color:red;">* Tytuł</b>
 
<input type="text" name="MODEL" placeholder="MODEL" required="required" /><b style="color:red;">*</b>
 
<input type="text" name="CENA" placeholder="CENA" required="required" /><b style="color:red;">*</b>
 
<input type="text" name="CENA_NETTO" placeholder="CENA_NETTO" />
 
<input type="text" name="VAT" placeholder="VAT" />
 
<input type="text" name="ID" placeholder="ID" />
 
<input type="text" name="URL_IMG" placeholder="URL_IMG" required="required" /><b style="color:red;">*</b>
 
<input type="text" name="URL_PROD" placeholder="URL_PROD" />
 
<input type="text" name="OPIS" placeholder="OPIS" required="required" /><b style="color:red;">*</b>
<input type="file" name="fileimportxml" accept="text/xml" placeholder="wczytaj plik" required="required" />
<input type="submit" id="" value="Zapisz >>" class="przycisk" /></form>
<hr></p>
 

 

test-post.php

 

 
include("uniwersal_import_xml.class.php");
 
  $import_xml = new uniwersal_import_xml($_FILES);
  $import_xml->save_xml();
  $import_xml->wczytaj_post($_POST['MARKA'], $_POST['MODEL'], $_POST['CENA'], $_POST['ID'], $_POST['VAT'], $_POST['URL_IMG'], $_POST['URL_PROD'], $_POST['OPIS']);
 
        ### nasze aukcje ###
     $ff = $import_xml->uniwersal_plik_xml();
      //// print_r($ff);
     for($i=0; $i < count($ff['MARKA']); $i++){
       // print_r($ff);
        ### wyświetlamy ###
       if(!empty($ff['MARKA'])){
        echo "
".$i."ID ".$ff['ID'][$i]."
";
        echo "
".$i."marka ".$ff['MARKA'][$i]."
";
        echo "
"."model ".$ff['MODEL'][$i]."
";
        echo "
".$i."cena ".$ff['CENA'][$i]."
";
     // echo $ff['CENA_NETTO'][$i]."
";
        echo "
".$i.$ff['VAT'][$i]."
";
        echo "
".$i.$ff['URL_IMG'][$i]."
";
        echo "
".$i.$ff['URL_PROD'][$i]."
";
        echo "
".$i."opis ".$ff['OPIS'][$i]."
";
       }
     }

 

uniwersal_import_xml.class.php

 

 
#The MIT License
###############################
#Copyright (c) 2014 Adam Berger
###############################
#Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
#of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
#in the Software without restriction, including without limitation the rights
#to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
#copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
#furnished to do so, subject to the following conditions:
###############################
#The above copyright notice and this permission notice shall be included in
#all copies or substantial portions of the Software.
###############################
#THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
#IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
#FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
#AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
#LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
#OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
#THE SOFTWARE.
##############################</p>
<p>/**
 * PHP 5.1
 */
 
/**
 * @version 2.00
 * Full uniwersal import xml
 * @author Adam Berger <ber34#o2.pl-->
 * Class allows you to import a variety of files.
 * Xml assigning appropriate tags that you want to read.
 * We read the same data from different files.
 * The structure of the document must remain the same in each of them. 
 * Tags that you want to display the message given in the table.
 *
 * Klasa pozwala na import różnych plików .xml z przypisaniem odpowiednich tagów, 
 * które chcemy odczytać. 
 * Możemy odczytać te same dane z różnych plików. 
 * Struktura dokumentu musi pozostać taka sama w każdym z nich. 
 * Tagi które chcemy wyświetlić podajemy w tablicy post.
 * Pełny uniwersalny kontapitybilny z ceneo, nokut, okazje, aukcyjny i jeszcze parę innych 
 */</p>
<p>class uniwersal_import_xml {
 
   public $file = array();
   public $type;
   public $xml_name;
   public $types;
   public $ile_xml;
   public $kk;
   public $ww;
   public $pp = array();
   public $bb = array();
   public $error = false;
   public $post = array();
   public $t   = array();</p>
<p>  public function __construct($files) {
    if(!empty($files)){
      $this->file[]= $files;
      list($kkk, $this->ww)=each($this->file[0]);
     }
    if(array_key_exists($kkk, $this->file[0])){
       $this->kk = $kkk;
     }else{
       $this->kk = $this->error;
    }
     $this->error;
  }
   ### nazwa pliku. ###
  public function files_xml(){
   if(!empty($this->file)){
     return $this->kk;
    }else{
     return $this->error;
   } 
  }
  ### nazwa pliku. ###
  public function files_name_xml(){
   if(!empty($this->file)){
      return $this->ww['name'];
    }else{
      return $this->error;
   } 
  }
  ### temp nazwa pliku. ###
  public function files_temp_name_xml(){
   if(!empty($this->file)){
      return $this->ww['tmp_name'];
    }else{
      return $this->error;
   } 
  }
  ### Typ pliku. ###
  public function files_types_xml(){
   if(!empty($this->file)){
     return $this->ww['type'];
    }else{
     return $this->error;
   } 
  }
  ### Błąd pliku. ###
  public function files_error_xml(){
   if(!empty($this->file)){
     return $this->ww['error'];
    }else{
     return $this->error;
   } 
  }
  ### Rozmiar pliku. ###
  public function files_size_xml(){ 
   if(!empty($this->file)){
     return $this->ww['size'];
    }else{
     return $this->error;
   } 
  }
  ### Typ pliku. ###
  public function is_typee(){ 
    $typee = array('text/xml');
   if(in_array(self::files_types_xml(), $typee)){
     return true;
    }else{
     return $this->error;
   }
  }
  ### wybierz który import swój czy obcy. ###
  public function select_tag_xml(){
   if($this->kk == "fileimportxml"){
     return true;
    }else{
     return $this->error;
   }
  }
 
  ## zamienienie i rozdzielenie ## 
  protected function load_xml(){
   if(file_exists("xml/".basename($this->files_name_xml()))){ // $this->xml_name
    if(self::files_name_xml()){
     $xml= new DOMDocument('1.0', 'utf-8');// iso-8859-2
     $xml->preserveWhiteSpace=false;
     $xml->loadXML(file_get_contents("xml/".basename($this->files_name_xml()))); // $this->xml_name
     if($xml){
       return $xml;
     }else{
       return $this->error;
     }
 
     }else{
      return $this->error;
     }
   }   
  }
    #### pobieramy tablice post ####
  public function wczytaj_post(){
     if(func_num_args()>0){
       $this->post_a = func_get_args();
       foreach($_POST as $bb =>$pp){
         if(in_array($pp,$this->post_a)){       
         $this->pp[] = strip_tags($pp);   
     if(array_key_exists($bb, $_POST)){
        $this->bb[] = array($bb => strip_tags($pp));
    }
      }
       } 
    }
  }
 ### zapisz plik ### 
  public function save_xml(){
      $error ="";
     if(!file_exists($this->files_name_xml())){  
      if ($this->files_error_xml() == '0') {
        $scie  = "xml/".basename($this->files_name_xml()); //// gdzie wgrać plik
     //$scie  = strtolower(strtr($scie, "ąęćłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ", "aeclnoszzACELNOSZZ")); /// wyczyszczenie nazwy + ustawienie małe litery
     if(is_uploaded_file($this->files_temp_name_xml())){
       if($this->files_size_xml() == '0' or $this->files_size_xml() > '4096000'){ /////Sprawdź czy jest mniejszy od 4MB
         @$this->error .= "<b style='color: #ff9601;'>Stop Plik większy Od 4MB</b>";      
       }elseif($this->is_typee() !== true){ /// sprawdz czy zdięcie - image
         @$this->error .= "<b style='color: #ff9601;'>Stop Plik nie jest xml</b>";
       }else{
         move_uploaded_file($this->files_temp_name_xml(), $scie); /// gdzie zapisac 
         @$this->error.= "<b style='color: #ff9601;'>Zapis Udany</b>";
       }
      }else{
         @$this->error.= "<b style='color: #ff9601;'>Stop Błąd Pliku</b>";
      }       
     }
    }    
         return $this->error;
  }
 public function uniwersal_plik_xml(){
      $t=array();
     if($xml = $this->load_xml()){
       $domXPath = new DOMXPath($xml);
    foreach ($domXPath->query('//*') as $keyDOM) {
      foreach($this->bb as $sss){  
        foreach($sss as $kkkkkkk => $ssssssss){
          $s = explode('&&', $ssssssss);
          if(!empty($s[1])){
            if($keyDOM->getAttribute($s[1]) && $keyDOM->tagName == $s[0]){
            $MARKA = $keyDOM->getAttribute($s[1]);
             @$t[$kkkkkkk][]    = $MARKA; // for 
            }
           }else if($keyDOM->tagName == $s[0]){ 
               if(in_array($s[0],$this->pp)){
            $t[$kkkkkkk][] = $keyDOM->nodeValue;
                }
              }
      }
    } 
  }
 }   
     return $t;
 } 
}
 

 

 

Klasa Uniwerasl Import Xml współpracuje z „ceneo”, „nokaut”, „okazje” „aukcyjny” i jeszcze parę innych. Jeżeli masz plik i struktura dokumentu jest taka jak w plikach wyżej wymienionych to twój plik też powinien współpracować z klasą Uniwerasl Import Xml. Jeżeli nie jesteś pewien,to z kontaktuj się ze mną, a ja postaram się wyjaśnić wszystko w czym masz problem.

 

 

Klasa jest na licencji „MIT” , jeżeli chcesz ją wykorzystać w swoich projektach to z kontaktuj się ze mną, aby omówić szczegóły.

Zabraniam wykorzystania klasy bez wcześniejszego kontaktu ze mną    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

 Pozycjonowanie-Joomla, seo-joomla Tworzenie-Sitemap-joomla, TG-Chmura-Tagów, rs-rules-security Admin-Login-Security, joomla Licencja-Drupal, Licencja-ZenCart, Licencja-GPL2, Licencja-GPL3 Creative-Commons-License, joomla-2.5.x Kalendarz-Celtycki data-zodiak-data-majowie, moduł-GA-Gadu-gg, Moduł-Lotto-joomla K2-joomla Moduł-Kodownik-joomla kontakt-admin-3-pl Moduł-miłość-joomla Moduł-minutnik-joomla Google-Gadżet-strona-www Moduł-Multi-AnalogClock-joomla Grafika-Wektorowa-joomla Pascal-podstawy Pascal-instrukcja-if Pascal-pętla-for Pascal-Pętla-white-Repet Pascal-Instrukcja-Case Pascal Pascal-record Pascal-Tablice-(Macierze) Kolory-w-Pascalu Systemy-Liczbowe-10-16-8 Pak-top10-głosowanych-jQuery Waga-Bmi BF-Bear-Form Joomla+2.5+captcha+google BSD joomla, MP3 Creating, SEO, Admin tg RS BF The Celtic Forever Création Erstellen Toujours Immer Multi Contact-Admin-3-EN Contact-Admin-3-fr Contact-Admin-3-DE Open-Software-License-v.3.0-(OSL-3.0) System Interfejsy Mozilla joomla-metadane, seo-katalogi, wymiana Slider aukcjoner, Informator Osiemnaście CiastkoPl sem, Class Class-PDO-session login, registerUserClass, index PHP PDO, Class-ResponsiveCss zarabiarka-allegro Pogodynka Pogodynka Praca-Programisty Praca Funkcja-if Special+Arguments Simple-Captchta Jquery, Od 2 Konfiguracja 4.Instalacja 5.Konfiguracja 6.Instalacja 7.Konfiguracja 8.Metadane 9.Optymalizacja 10.Ciasteczka 11.System 12.Diagnostyka 13.Sesja Klasa Książka responsive Uniwersal Dodatek GoogAd.v1.4-polish-utf-8 Error Cooki Funkcje Linki Google Kompresja pdf, Dynamiczne template wycena Twoja Separation reklama ssd, bezpieczeństwo wzorce rekrutacja Zastosowanie Urządzenia Portale chat, dyski Platformy QUIZ 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information