fundacja tvn joomla-cms.com.pl
A+ A A-

Praca Programisty class

  • Kategoria: Praca Programista
  • Opublikowano: piątek, 11, październik 2013 17:08
  • Super User
  • Odsłony: 9511

Praca Programisty class

Klasa odpowiedzialna za dodawanie jak i odejmowanie kategorii i nie tylko.

Pod klasą sposób wywołania.

 

 

Proszę zerknąć

 

<?php  include_once (dirname(__FILE__) . '/'.basename('databaseclass.php'));  /*  *  @version Komentarze v1.0  *  @autor Adam Berger$  *  Copyright 2013 Komentarze  *  ber34$o2.pl  * Licensed under the Apache License v2.0  * <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0</a>  *  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  * See the License for the specific language governing permissions and  * limitations under the License.  */ class class_komentarze{          private $nazwa_kategori;     private $db;     private $id_kategori;     private $data_kategori;     private $nazwa_komentarz;     private $id_komentrza;     private $id_komentarza;     private $odpowiedz;

    public function __construct(){          /* Tworzymy połączenie z bazą danych */           $this->db    = new databaseClass;              /* Uruchamiamy edycję błędów PDO */            $this->db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);                   }     /* Metoda dodawania kategori */     public function nowy_komentarz($nazwa_kategori, $nazwa_komentarz){               $this->nazwa_kategori  = $nazwa_kategori; /* Czyscimy ze smieci jak potrzeba */         $this->nazwa_komentarz = $nazwa_komentarz; /* Czyscimy ze smieci jak potrzeba */       try{           /*Sprawdzamy czy dane są przesłane */        if(!empty($this->nazwa_kategori)){            /*Sprawdzamy czy dane są przesłane */         if(!empty($this->nazwa_komentarz)){             /* Zapis do bazy PDO mysql*/            /* tabela komentarz ---- id_komentarz, kategoria, komentarz, data */     $stmt = $this->db->prepare('INSERT INTO `komentarz` (`kategoria`, `komentarz`, `data_komentarz`) VALUES (                                                                 :kategoria,                                                                 :komentarz,                                                                  NOW())');                           $stmt->bindValue(':kategoria', $this->nazwa_kategori, PDO::PARAM_STR);                         $stmt->bindValue(':komentarz', $this->nazwa_komentarz, PDO::PARAM_STR);                         $stmt->execute();                         if($stmt->rowCount() > 0){                           return true;                             }else{                            return false;                           }                }else{            return false;         }     }else{         return false;          }                  }catch(PDOException $e){           /* Blad polaczenia PDO */               return 'Połączenie nie mogło zostać utw.<br />'.$e->getMessage();                     }     }     /* Metoda usuwania kategori */     public function usun_kategoria($nazwa_kategori){         $this->nazwa_kategori=$nazwa_kategori; /* Czyscimy ze smieci jak potrzeba */             try{                   /*Sprawdzamy czy dane są przesłane */         if(!empty($this->nazwa_kategori)){               /* Usuniecie rekordu z bazy PDO mysql*/     $stmt = $this->db->prepare('DELETE FROM `kategoria` WHERE kategoria=:kategoria');                           $stmt->bindValue(':kategoria', $this->nazwa_kategori, PDO::PARAM_STR);                         $stmt->execute();                         if($stmt->rowCount() > 0){                            return true;                            }else{                            return false;                           }                         }else{             return false;                }       }catch(PDOException $e){               return 'Połączenie nie mogło zostać utw.<br />'.$e->getMessage();                     }     }     /* Metoda szukania po unikatowym numerze i dacie w kategori */     public function szukaj_kategoria($id_kategori=null, $data_kategori=null){         $this->id_kategori=$id_kategori; /* Czyscimy ze smieci jak potrzeba */         $this->data_kategori=$data_kategori; /* Czyscimy ze smieci jak potrzeba */

             try{                  /*Sprawdzamy czy dane są przesłane */               if(!empty($this->id_kategori)){             $this->db->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);   $st = $this->db->prepare('SELECT kategoria FROM `kategoria` WHERE id_kategoria LIKE :id_kategoria');//  AND data_kategoria=:data_kategoria                       $st->bindValue(':id_kategoria', '%'.$this->id_kategori.'%', PDO::PARAM_STR);                          $st->execute();                         if($st->rowCount() > 0){                        $tr = $st->fetch();                        $st->closeCursor();                       return $tr;                            }                    }elseif(!empty($this->data_kategori)){                   $this->db->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);   $stmp = $this->db->prepare('SELECT kategoria FROM `kategoria` WHERE `data_kategoria` LIKE :data_kategoria');//  AND data_kategoria=:data_kategoria        $stmp->bindValue(':data_kategoria', '%'.$this->data_kategori.'%', PDO::PARAM_STR);  // , PDO::PARAM_STR                       $stmp->execute();                         if($stmp->rowCount() > 0){                        $trr = $stmp->fetchAll();                        //$stmp->closeCursor();                        ///print_r($tr);                       return $trr;                            }                             }                         }catch(PDOException $e){                              echo 'Połączenie nie mogło zostać utw.<br />'.$e->getMessage();                     }         }        /* Metoda dodawania kategori */     public function nowa_kategoria($nazwa_kategori){               $this->nazwa_kategori = $nazwa_kategori; /* Czyscimy ze smieci jak potrzeba */             /* Zapis do bazy */            /* tabela kategoria ---- id, kategoria, data */       try{              /*Sprawdzamy czy dane są przesłane */          if(!empty($this->nazwa_kategori)){  $stmt = $this->db->prepare('INSERT INTO `kategoria` (`kategoria`, `data_kategoria`) VALUES (                                                                 :kategoria,                                                                  NOW())');                           $stmt->bindValue(':kategoria', $this->nazwa_kategori, PDO::PARAM_STR);                         $stmt->execute();                         if($stmt->rowCount() > 0){                            return true;                            }else{                            return false;                           }               }else{         return false;          }       }catch(PDOException $e){               return 'Połączenie nie mogło zostać utw.<br />'.$e->getMessage();                     }

    }        public function usun_komentarz($id_komentrza){         $this->id_komentrza=$id_komentrza; /* Czyscimy ze smieci jak potrzeba */             try{                      /*Sprawdzamy czy dane są przesłane */                 if(!empty($this->id_komentrza)){     $stmt = $this->db->prepare('DELETE FROM `komentarz` WHERE id_komentarz=:id_komentarz');                           $stmt->bindValue(':id_komentarz', $this->id_komentrza, PDO::PARAM_INT);                         $stmt->execute();                         if($stmt->rowCount() > 0){                            return true;                            }else{                            return false;                           }              }else{             return false;                }                    }catch(PDOException $e){               return 'Połączenie nie mogło zostać utw.<br />'.$e->getMessage();                     }     }      public function odpowiedz_komentarz($id_komentarza, $odpowiedz, $nazwa_kategori){         $this->nazwa_kategori = $nazwa_kategori; /* Czyscimy ze smieci jak potrzeba */         $this->id_komentarza  = $id_komentarza;         $this->odpowiedz      = $odpowiedz;       try{              /*Sprawdzamy czy dane są przesłane */           if(!empty($this->id_komentarza)){           if(!empty($this->odpowiedz)){           if(!empty($this->nazwa_kategori)){     $stmt = $this->db->prepare('INSERT INTO `odpowiedzi` (`kategoria`, `odpowiedz`, `id_komentarza`) VALUES (                                                                 :kategoria,                                                                 :odpowiedz,                                                                 :id_komentarza)');                           $stmt->bindValue(':kategoria', $this->nazwa_kategori, PDO::PARAM_STR);                          $stmt->bindValue(':odpowiedz', $this->odpowiedz, PDO::PARAM_STR);                           $stmt->bindValue(':id_komentarza', $this->id_komentarza, PDO::PARAM_INT);                            $stmt->execute();                         if($stmt->rowCount() > 0){                            return true;                            }else{                            return false;                           }           }else{         return false;          }            }else{         return false;          }          }else{         return false;          }       }catch(PDOException $e){               return 'Połączenie nie mogło zostać utw.<br />'.$e->getMessage();                     }     }        }          /* Wywołanie klasy komentarzy */             $szukaj = new class_komentarze;      /* Podajeny unikatowy numer albo data utworzenia */      $id_kategori="";      $data_kategori=date('Y-m-d', strtotime("2013-10-10"));             /*              * Szukaj po unikatowym numerze albo po dacie              * Tutaj albo id kategori albo data              */             $rfrr = $szukaj->szukaj_kategoria($id_kategori, $data_kategori);             ///print_r($rfrr);             foreach ($rfrr as $value){                 echo $value['kategoria']." ";                }                                              /* Usuń Kategorię */               $nazwa_kategori="Dom";           $r = $szukaj->usun_kategoria($nazwa_kategori);        if($r){            echo "Kategoria usunienta ".$nazwa_kategori;        }else{            echo "Nie usunienta";        }       /* Dodaj Kategorie */        $nowa_kategoria = "Koty";        $rkkk = $szukaj->nowa_kategoria($nowa_kategoria);        if($rkkk){            echo "Dodano Kategorię ".$nowa_kategoria;        }else{            echo "Nie Dodano";        }        /* Dodaj komentarz do kategori  */        $nazwa_kategoria="Koty";        $nazwa_komentarz=" kociaki słodkie ";        $n = $szukaj->nowy_komentarz($nazwa_kategoria, $nazwa_komentarz);        if($n){            echo "Dodano komentarz ".$nazwa_komentarz;        }else{            echo "Nie Dodano";        }                      /* usun komentarz */        $id_komentrza='9';        $nmm = $szukaj->usun_komentarz($id_komentrza);         if($nmm){            echo "Komentarz usunienta ".$id_komentrza;        }else{            echo "Nie usunienta";        }                /* Odpowiedz do komentarza w danej kategori */        $odpowiedz="To testowa odpowiedz do komentarza";        $id_komentarza="1";                $nmmkkk = $szukaj->odpowiedz_komentarz($id_komentarza, $odpowiedz, $nazwa_kategori);          if($nmmkkk){            echo "Dodano Odpowiedz ".$odpowiedz;        }else{            echo "Nie usunienta";        }

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

 Pozycjonowanie-Joomla, seo-joomla Tworzenie-Sitemap-joomla, TG-Chmura-Tagów, rs-rules-security Admin-Login-Security, joomla Licencja-Drupal, Licencja-ZenCart, Licencja-GPL2, Licencja-GPL3 Creative-Commons-License, joomla-2.5.x Kalendarz-Celtycki data-zodiak-data-majowie, moduł-GA-Gadu-gg, Moduł-Lotto-joomla K2-joomla Moduł-Kodownik-joomla kontakt-admin-3-pl Moduł-miłość-joomla Moduł-minutnik-joomla Google-Gadżet-strona-www Moduł-Multi-AnalogClock-joomla Grafika-Wektorowa-joomla Pascal-podstawy Pascal-instrukcja-if Pascal-pętla-for Pascal-Pętla-white-Repet Pascal-Instrukcja-Case Pascal Pascal-record Pascal-Tablice-(Macierze) Kolory-w-Pascalu Systemy-Liczbowe-10-16-8 Pak-top10-głosowanych-jQuery Waga-Bmi BF-Bear-Form Joomla+2.5+captcha+google BSD joomla, MP3 Creating, SEO, Admin tg RS BF The Celtic Forever Création Erstellen Toujours Immer Multi Contact-Admin-3-EN Contact-Admin-3-fr Contact-Admin-3-DE Open-Software-License-v.3.0-(OSL-3.0) System Interfejsy Mozilla joomla-metadane, seo-katalogi, wymiana Slider aukcjoner, Informator Osiemnaście CiastkoPl sem, Class Class-PDO-session login, registerUserClass, index PHP PDO, Class-ResponsiveCss zarabiarka-allegro Pogodynka Pogodynka Praca-Programisty Praca Funkcja-if Special+Arguments Simple-Captchta Jquery, Od 2 Konfiguracja 4.Instalacja 5.Konfiguracja 6.Instalacja 7.Konfiguracja 8.Metadane 9.Optymalizacja 10.Ciasteczka 11.System 12.Diagnostyka 13.Sesja Klasa Książka responsive Uniwersal Dodatek GoogAd.v1.4-polish-utf-8 Error Cooki Funkcje Linki Google Kompresja pdf, Dynamiczne template wycena Twoja Separation reklama ssd, bezpieczeństwo wzorce rekrutacja Zastosowanie Urządzenia Portale chat, dyski Platformy QUIZ 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information