Uniwersal Import Xml

Uniwersal Import Xml

 

Od pewnego czasu podczas wykonywania różnych zleceń z plikami .xml napotykałem na problem , który mnie zawsze irytował.
Problem polegał na­ tym, że za każdym razem musiałem robić nowy integrator pod dany plik .xml i danych się tam znajdujących.
Jeżeli kiedykolwiek­ używaliście takie pliki i importowaliści dane do serwisu to zapewne spotkaliście się z takim problemem,
że nie które pliki .xml nie pasowały i nie szło przeprowadzić importu zawartości owego pliku. Postanowiłem zrobić klasę uniwersalną,
żeby każdy , no prawie każdy plik pasował i szło go zaimportować i odczytać. Pomysł oparłem na klasie którą nazwałem
Uniwersal Import Xml „ teraz w łatwy sposób mogę przeprowadzić operację na plikach .xml. Efekt mojej pracy chciałem wam
przedstawić.

Same działanie klasy jest banalnie proste. Podajemy ścieżkę z tablicy $_FILES i $_POST. $_FILES    
zawiera nasz>plik .xml do importu, a $_POST znaczniki, które chcemy zaimportować.
Dla lepszego zobrazowania działania pokażę formularz i znajdujące się tam dane.
Potrzebne dane do importu bierzemy z samego pliku .xml, które nas interesują. Pierwsze pole formularz przypisujemy nasz zbiór i
podzbiór oddzielone && , a potem w zależności od zapotrzebowania np. chcemy uzyskać takie dane jak : id, cena, tytuł, url,
trzy z nich są selektorami, a jeden to Tag pliku .xml. Teraz tak tytuł jest w tagach „<tytuł>Nasz tytuł</ tytuł >” , a
reszta danych znajduje się w tagch jak i w selektorach

 

<dane id=”123” cena=”34,66” url=”http://www.example.com”></dane>.

W polach formularza przypiszemy takie wartości.

 

1. nasz zbiór i podzbiór „zbior&&podzbior”

2. nasz tytuł w tagu „tytuł”

3. nasze dane w Tagu i selektorze „dane&&id”

 

4. nasze dane w Tagu i selektorze „dane&&cena”

 

5. nasze dane w Tagu i selektorze „dane&&url”

 

Reszta danych w pliku nas nie interesuje tak jakby jej tam nie było.
I tak wysłany formularz zwróci nam potrzebne dane w postaci tablicy.
Następny przykład jeżeli plik .xml ma w sobie dane w postaci tylko tagi <?> to wpisujemy
 
 1. nasz zbiór i podzbiór „zbior&&podzbior”
 2. nasz tytuł w tagu „tytuł”
 3. nasza cena w Tagu „cena”
 4. nasz url w Tagu „url”

 

 

 

 

I tak wysłany formularz zwróci nam potrzebne dane w postaci tablicy.

Prawda że to rozwiązanie jest bardziej przyjazne programiście niż dostosowywanie za każdym razem importera pod dany plik. Dla mnie jest to bardzo przydatne.

Może i wam ułatwi pracę w jakiś tam sposób.

 

test.php

 

* Zbiór znaczników podzielony && * Tytuł * * * *

 

test-post.php

 


include("uniwersal_import_xml.class.php");

  $import_xml = new uniwersal_import_xml($_FILES);
  $import_xml->save_xml();
  $import_xml->wczytaj_post($_POST['MARKA'], $_POST['MODEL'], $_POST['CENA'], $_POST['ID'], $_POST['VAT'],
                $_POST['URL_IMG'], $_POST['URL_PROD'], $_POST['OPIS']);
        
        ### nasze aukcje ###
     $ff = $import_xml->uniwersal_plik_xml();
      //// print_r($ff);
     for($i=0; $i < count($ff['MARKA']); $i++){
       // print_r($ff);
        ### wyświetlamy ###
       if(!empty($ff['MARKA'])){
        echo "".$i."ID ".$ff['ID'][$i]."";
        echo "".$i."marka ".$ff['MARKA'][$i]."";
        echo ""."model ".$ff['MODEL'][$i]."";
        echo "".$i."cena ".$ff['CENA'][$i]."";
     // echo $ff['CENA_NETTO'][$i]."";
        echo "".$i.$ff['VAT'][$i]."";
        echo "".$i.$ff['URL_IMG'][$i]."";
        echo "".$i.$ff['URL_PROD'][$i]."";
        echo "".$i."opis ".$ff['OPIS'][$i]."";
       }
     }

 

uniwersal_import_xml.class.php

 


#The MIT License
###############################
#Copyright (c) 2014 Adam Berger
###############################
#Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
#of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
#in the Software without restriction, including without limitation the rights
#to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
#copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
#furnished to do so, subject to the following conditions:
###############################
#The above copyright notice and this permission notice shall be included in
#all copies or substantial portions of the Software.
###############################
#THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
#IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
#FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
#AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
#LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
#OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
#THE SOFTWARE.
##############################
/** * PHP 5.1 */ /** * @version 2.00 * Full uniwersal import xml * @author Adam Berger <ber34#o2.pl--> * Class allows you to import a variety of files. * Xml assigning appropriate tags that you want to read. * We read the same data from different files. * The structure of the document must remain the same in each of them. * Tags that you want to display the message given in the table. * * Klasa pozwala na import różnych plików .xml z przypisaniem odpowiednich tagów, * które chcemy odczytać. * Możemy odczytać te same dane z różnych plików. * Struktura dokumentu musi pozostać taka sama w każdym z nich. * Tagi które chcemy wyświetlić podajemy w tablicy post. * Pełny uniwersalny kontapitybilny z ceneo, nokut, okazje, aukcyjny i jeszcze parę innych */

class uniwersal_import_xml {

 public $file = array();

 public $type; 

public $xml_name;

 public $types;

 public $ile_xml;

 public $kk;

 public $ww;

 public $pp = array(); 

public $bb = array();

 public $error = false;

 public $post = array(); 

public $t = array();

public function __construct($files) {

 if(!empty($files)){ 

$this->file[] = $files;

list($kkk, $this->ww)=each($this->file[0]);
 } 

if(array_key_exists($kkk, $this->file[0])){

 $this->kk = $kkk;
 }else{ 
$this->kk = $this->error;
 } $this->error;
 }
 ### nazwa pliku. ###

 public function files_xml(){

 if(!empty($this->file)){

 return $this->kk;
 }else{ 

return $this->error;

 } }

 ### nazwa pliku. ###

 public function files_name_xml(){

 if(!empty($this->file)){
 return $this->ww['name'];
 }else{ 
return $this->error;
 } } 
### temp nazwa pliku. ###

 public function files_temp_name_xml(){

 if(!empty($this->file)){
 return $this->ww['tmp_name'];
 }else{
 return $this->error;
 } }

 ### Typ pliku. ###

 public function files_types_xml(){

 if(!empty($this->file)){

 return $this->ww['type'];

 }else{

 return $this->error;

 } }

 ### Błąd pliku. ###

 public function files_error_xml(){

 if(!empty($this->file)){
 return $this->ww['error'];
 }else{
 return $this->error;
 } }

### Rozmiar pliku. ###

 public function files_size_xml(){

 if(!empty($this->file)){

 return $this->ww['size'];
 }else{
 return $this->error; 
} } 

### Typ pliku. ###

 public function is_typee(){

 $typee = array('text/xml');

 if(in_array(self::files_types_xml(), $typee)){

 return true;

 }else{

 return $this->error;

 } } 

### wybierz który import swój czy obcy. ### 

public function select_tag_xml(){ 

if($this->kk == "fileimportxml"){ 

return true; 

}else{

 return $this->error;

 } }

 ## zamienienie i rozdzielenie ##

 protected function load_xml(){

 if(file_exists("xml/".basename($this->files_name_xml()))){

 // $this->xml_name 

if(self::files_name_xml()){

 $xml= new DOMDocument('1.0', 'utf-8');// iso-8859-2 

$xml->preserveWhiteSpace=false; 

$xml->loadXML(file_get_contents("xml/".basename($this->files_name_xml())));

 // $this->xml_name 

if($xml){
 return $xml;
 }else{
 return $this->error; 
 } 
}else{
 return $this->error;
 } } }

 #### pobieramy tablice post ####

 public function wczytaj_post(){

 if(func_num_args()>0){ 

$this->post_a = func_get_args();

 foreach($_POST as $bb =>$pp){

 if(in_array($pp,$this->post_a)){

 $this->pp[] = strip_tags($pp);

 if(array_key_exists($bb, $_POST)){ 

$this->bb[] = array($bb =>

 strip_tags($pp));

 } } } } }

 ### zapisz plik ###

 public function save_xml(){ 

$error =""; 

if(!file_exists($this->files_name_xml())){

 if ($this->files_error_xml() == '0') {

 $scie = "xml/".basename($this->files_name_xml()); 

//// gdzie wgrać plik //$scie = strtolower(strtr($scie, "ąęćłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ", "aeclnoszzACELNOSZZ"));
 /// wyczyszczenie nazwy + ustawienie małe litery

 if(is_uploaded_file($this->files_temp_name_xml())){ 

if($this->files_size_xml() == '0' or $this->files_size_xml() > '4096000'){

 /////Sprawdź czy jest mniejszy od 4MB @$this->error .= "Stop Plik większy Od 4MB";

 }elseif($this->is_typee() !== true){

 /// sprawdz czy zdięcie - image @$this->error .= "Stop Plik nie jest xml";

 }else{

 move_uploaded_file($this->files_temp_name_xml(), $scie);

 /// gdzie zapisac @$this->error.= "Zapis Udany"; 

} }else{ 

@$this->error.= "Stop Błąd Pliku";

 } } }

 return $this->error;

 }

 public function uniwersal_plik_xml(){

 $t=array();

 if($xml = $this->load_xml()){

 $domXPath = new DOMXPath($xml);

 foreach ($domXPath->query('//*') as $keyDOM) {

 foreach($this->bb as $sss){ 

foreach($sss as $kkkkkkk => $ssssssss){ 

$s = explode('&&', $ssssssss);

 if(!empty($s[1])){

 if($keyDOM->getAttribute($s[1]) && $keyDOM->tagName == $s[0]){

 $MARKA = $keyDOM->getAttribute($s[1]); @$t[$kkkkkkk][] = $MARKA;
 // for 
} }else if($keyDOM->tagName == $s[0]){ 
if(in_array($s[0],$this->pp)){

 $t[$kkkkkkk][] = $keyDOM->nodeValue;

 } } } } } }

 return $t;

 } }

 

 

Klasa Uniwerasl Import Xml współpracuje z „ceneo”, „nokaut”, „okazje” „aukcyjny” i jeszcze parę innych.
Jeżeli masz plik i struktura dokumentu jest taka jak w plikach wyżej wymienionych,
to twój plik też powinien współpracować z klasą Uniwerasl Import Xml.
Jeżeli nie jesteś pewien,to z kontaktuj się ze mną, a ja postaram się wyjaśnić wszystko w czym masz problem.

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information