Systemy Liczbowe 10-16-8

Konwerter Systemów Liczbowych

Możemy rozróżnić cztery podstawowe systemy liczbowe:

Dziesiątkowy (dec)(0 do 9) - decymalnym.

mamy liczbę 1200(10)

1x103 + 2x102 + 0x101 + 0x100 = 1000 + 200 + 0 + 0 = 1200

Szesnastkowy (hex)(0 do 9, A do F ) - heksadecymalny.

mamy liczbę szesnastkową 1e3(16) i wyliczamy wartość dziesiętną

1x162 + 14x161 + 3x160 = 256 + 224 + 3 = 483(10)

W systemie szesnastkowym litery przybierają kolejno liczby dziesiętne takie jak:

A=10. B=11. C=12. D=13. E=14. F=15.

Ósemkowy (oct)(0 do 7) - oktalnym.

mamy liczbę 10(8)

1x81 +0x80 = 8 +0 = 8(10)

sprawdzenie czy dobrze

8/8 = 1 reszty 0

1/8 = 0 reszty 1

czyli 10(8) czytamy od dołu.

Dwójkowy (bin)(0 do 1) - binarny.

1000(2)

1x23 + 0x22 + 0x21 + 0x20 = 8 + 0 + 0 + 0 = 8(10)

sprawdzenie

8/2 = 4 reszty 0

4/2 = 2 reszty 0

2/2 = 1 reszty 0

1/2 = 0 reszty 1

czyli 1000(2) czytamy od dołu.

Liczenie systemu binarnego dodawanie, odejmowanie, mnożenie dzielenie:

Sumowanie(dodawanie) Odejmowanie Mnożenie

0+0= 0 0-0= 0 0x0= 0

0+1= 1 1-0= 1 0x1= 0

1+0= 1 1-1= 0 1x0= 0

1+1= 0 i 1 dalej 1-1= 1 i 1 pożyczamy 1x1= 1

Odejmowanie liczb binarnych  
Podaj 1 liczbę
 - 
Podaj 2 Liczbę
 = 
Wynik: 0
Dodawanie liczb binarnych
Podaj 1 Liczbę
 + 
Podaj 2 Liczbę
 = 
Wynik: 0

<Mnożenie liczb binarnych  
Podaj 1 liczbę
  *  
Podaj 2 Liczbę
 = 
Wynik: 0
Dzielenie liczb binarnych  
Podaj 1 Dzielną
  /  
Podaj 2 Dzielnik
 = 
Iloraz Wynik: 0 

ok

Kolory w Pascalu

Pascal Kolory

W pascalu możemy użyć następujących polecenia do przypisania koloru czcionce:

textcolor(red); lub textcolor(4); - gdzie 'red' lub '4' oznaczają nasz kolor.

Do Przypisania koloru tła używamy textbackgrund(red); lub textbackgrund(4); ,

tło za napisem przybierze kolor czerwony.

Poniżej wykaz kolorów jakie możemy używać w pascalu.

Wykaz kolorów pascal

numer używany nazwa używana nazwa polska


'0' black (czarny)
‘1’ blue (niebieski)
‘2’ green (zielony)
‘3’ cyan (turkus)
‘4’ red (czerwony)
‘5’ magenta (karmazynowy)
‘6’ brown (brązowy)
‘7’ lightgray (jasnoszary)
‘8’ darkgray (ciemnoszary)

‘9’ lightblue (jasnoniebieski)
‘10’ lightgreen (jasnozielony)
‘11’ lightcyan (jasny turkus)
‘12’ lightred (jasnoczerwony)
‘13’ lightmagenta (jasnokarmazynowy)
‘14’ yellow (żółty)
‘15’ white (biały - standartowy)

Pascal record

Ocena użytkowników:  / 0

Record możemy zdefiniować w następujący sposób.

Jest to zbiór danych o różnym charakterze i różnej długości znaków, używanym jako jednej całości, z której możemy wyciągać poszczególne dane, w momencie potrzebnym użytkownikowi.

program record_osoba;
uses
crt;
 
type
tosoba=record
imie,nazwisko: string;
tmiara: byte;
end;
 
var
i: byte;
para: tosoba;
 
begin
clrscr;
 
for i:=1 to 2 do 
begin
writeln('Podaj Imie');
readln(para.imie);
writeln('Podaj Nazwisko');
readln(para.nazwisko);
writeln('Podaj Wzrost');
readln(para.tmiara);
writeln('Podany wzrost ', para.imie,para.nazwisko,' wynosi ',para.tmiara,'cm');
end;
readln;
end.

Pascal Tablice (Macierze)

Pascal Tablice (Macierze)

Charakterystyka Tablice (macierze):

zmienna: array [min1..max1] of typ zmiennej

Możemy wymienić trzy podstawowe typy tablic (macierze):

wypisz_liczby:array[1..200] of real;

wypisz_nazwy :array[1..20] of string;

macierz_przekształcenia:array[1..5,1..5] of byte;

Przykład przypisania danych do tablic:

program wypisz_liczby;
uses
crt;
var
tablica:array[1..4] of integer;
x: integer;
begin
clrscr;
tablica[1]:=200;
tablica[2]:=300;
tablica[3]:=400;
tablica[4]:=500;
 
writeln('Który Element Tablicy Wypisać Wybierz OD 1 DO 4');
readln(x);
writeln('Wybrałeś Tablice O Wartości', tablica[x]);
readln;
end.

program wypisz_nazwy;
uses
crt;
var
tablica:array[1..4] of string;
x: byte;
begin
clrscr;
tablica[1]:='Miasto';
tablica[2]:='Ulica';
tablica[3]:='Imie';
tablica[4]:='Nazwisko';
writeln('Który Element Tablicy Wypisać Wybierz OD 1 DO 4');
readln(x);
writeln('Wybrałeś Tablice ', tablica[x]);
readln;
end


program wypisz_nazwy_macierz;
uses
crt;
var
tablica:array[1..4,1..4] of string;
x,y: byte;
begin
clrscr;
tablica[1][1]:='Miasto';
tablica[2][2]:='Ulica';
tablica[3][3]:='Imie';
tablica[4][4]:='Nazwisko';
tablica[1][2]:='Miasto, NY';
tablica[1][3]:='Imię, Adam ';
writeln('Który Element Tablicy Wypisać Wybierz OD 1 DO 4');
readln(x,y);
writeln('Wybrałeś ', tablica[x][y]);
readln;
end.

Pascal Funkcje i procedury

 

Sposób wykorzystania procedury:

 

 

program procedury_w_Pascalu;
uses
crt;
 
procedure pytaj;
var
a,b: byte;
begin
clrscr;
writeln('Podaj pierwszą liczbę ');
readln(a);
writeln('Podaj drugą liczbę ');
readln(b);
end;
 
begin
pytaj;
readln;
end.

teraz spróbujmy napisać funkcje

program funkcje_w_Pascalu;
uses
crt;
var
a,b: byte;
function suma(a,b: byte): integer;
begin
clrscr;
suma:=a+b;
end;
 
begin
clrscr;
writeln('Podaj pierwszą liczbę ');
readln(a);
writeln('Podaj drugą liczbę ');
readln(b);
writeln('Suma liczb wynosi ',suma(a,b));
readln;
end.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information